•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. mischen czasownik mischt, mischte, hat gemischt mieszać, tasować (karty); sich mischen wtrącać się, mieszać się; sich (AKK) in fremde Angelegenheiten mischen mieszać się w nie swoje sprawy
2. vermischen czasownik vermischt, vermischte, hat vermischt mieszać; sich vermischen mieszać się; vermischte Schriften pisma różne, miscellanea
3. mengen czasownik mengt, mengte, hat gemengt mieszać; sich mengen mieszać się
4. hineinmischen czasownik mischt hinein, mischte hinein, hat hineingemischt mieszać; sich hineinmischen mieszać się, wtrącać się
5. umrühren czasownik rührt um, rührte um, hat umgerührt mieszać
6. quirlen czasownik quirlt, quirlte, hat gequirlt mieszać (składniki)
7. zusammenwürfeln czasownik würfelt zusammen, würfelte zusammen, hat zusammengewürfelt przen. mieszać, przerzucać
8. mixen czasownik mixt, mixte, hat gemixt mieszać, miksować, blendować
9. rühren czasownik rührt, rührte, hat gerührt mieszać, ruszać, pot. wzruszać; keinen Finger rühren przen. nie kiwnąć palcem; der Schlag hat ihn gerührt pot. szlag go trafił; rührt euch! spocznij!
10. verrühren czasownik verrührt, verrührte, hat verrührt gastr. mieszać, wymieszać
11. einmischen czasownik mischt ein, mischte ein, hat eingemischt wtrącać, mieszać; sich in etwas (AKK) się w coś, się do czegoś; sich in fremde Angelegenheiten einmischen wtrącać się w nie swoje sprawy; sich in ein Gespräch einmischen wtrącać się do rozmowy; misch dich nicht ein! nie wtrącaj się!
12. anrühren czasownik rührt an, rührte an, hat angerührt dotykać, dotykać się, mieszać, rozczyniać; die Suppe mit etwas anrühren zaprawiać czymś zupę; den Teig anrühren rozrabiać ciasto, rozczyniać ciasto
13. unterheben czasownik hebt unter, hob unter, hat untergehoben gastr. delikatnie mieszać, ostrożnie mieszać
14. unterziehen czasownik zieht unter, zog unter, hat untergezogen wkładać po spód (ubranie), mieszać delikatnie; (unterzieht, unterzog, hat unterzogen) poddawać; etwas einem Test unterziehen testować coś, poddawać coś testowi; jemanden einem Verhör unterziehen poddawać kogoś przesłuchaniu
15. aufrühren czasownik rührt auf, rührte auf, hat aufgerührt bełtać, mieszać wzbijając do góry den Bodensatz fusy, lit. poruszać; die Leidenschaften/Erinnerungen aufrühren budzić namiętności/wspomnienia; die Massen aufrühren podburzać tłumy
16. durcheinander kommen czasownik kommt durcheinander, kam durcheinander, ist durcheinander gekommen mieszać się
17. reinpfuschen czasownik pfuscht rein, pfuschte rein, hat reingepfuscht pot. mieszać się jemandem in die Arbeit komuś do jego pracy, przeszkadzać
18. versetzen czasownik versetzt, versetzte, hat versetzt przestawiać, przenosić, promować, mieszać etwas mit Wasser coś z wodą; jemandem einen Tritt versetzen kopnąć kogoś; sich in jemandes Lage versetzen stawiać się w czyjejś sytuacji
19. Palette die (PL die Paletten) paleta, paleta ładunkowa; Farben auf der Palette mischen mieszać farby na palecie; breite Palette szeroki wybór; einige Beispiele aus der Palette unseres Angebots przen. przykładowe pozycje z naszej bogatej oferty

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu