SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Minister der (PL die Minister) minister; stellvertretender Minister wiceminister
Ministerin die (PL die Ministerinnen) minister (kobieta)
Geschäftsbereich der (PL die Geschäftsbereiche) zakres działalności, gestia; Minister ohne Geschäftsbereich minister bez teki
Bundesminister der (PL die Bundesminister) minister federalny
Finanzminister der (PL die Finanzminister) minister finansów
Bundesverteidigungsminister der (PL die Bundesverteidigungsminister) federalny minister obrony
Gesundheitsminister der (PL die Gesundheitsminister) minister zdrowia
Gesundheitsministerin die (PL die Gesundheitsministerinnen) minister zdrowia (kobieta)
Außenminister der (PL die Außenminister) minister spraw zagranicznych
Handelsminister der (PL die Handelsminister) minister handlu
Verkehrsminister der (PL die Verkehrsminister) minister transportu
Verkehrsministerin die (PL die Verkehrsministerinnen) minister transportu (kobieta)
Bildungsminister der (PL die Bildungsminister) minister edukacji
Innenminister der (PL die Innenminister) minister spraw wewnętrznych
Arbeitsminister der (PL die Arbeitsminister) minister pracy
Wissenschaftsminister der (PL die Wissenschaftsminister) minister nauki
Landwirtschaftsminister der (PL die Landwirtschaftsminister) minister rolnictwa
Landwirtschaftsministerin die (PL die Landwirtschaftsministerinnen) minister rolnictwa (kobieta)
Verteidigungsminister der (PL die Verteidigungsminister) minister obrony narodowej
Umweltminister der (PL die Umweltminister) minister ochrony środowiska
Justizminister der (PL die Justizminister) minister sprawiedliwości
Kultusminister der (PL die Kultusminister) minister kultury i oświaty
Bundesinnenminister der (PL die Bundesinnenminister) minister spraw wewnętrznych Niemiec
Wirtschaftsminister der (PL die Wirtschaftsminister) minister gospodarki
Fernsehen das (nur Singular) telewizja; im Fernsehen übertragen transmitować w telewizji; etwas kommt im Fernsehen pot. coś leci w telewizji; sie arbeitet beim Fernsehen ona pracuje w telewizji; das Fernsehen brachte ein Interview mit dem Minister telewizja nadała wywiad z ministrem; das Spiel wird vom Fernsehen aufgezeichnet mecz będzie rejestrowany przez telewizję; wir haben kein Fernsehen pot. nie mamy telewizora

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
spricht, Heuchelei, Cousine, Ozean, labern, Schrei, hinlegen, umbringen, Frau, hospitant, ausschauen, województwo, zögerlich, Großmutter, schronisko młodzieżowe, Volksdichtung, podobać się, Entschiedenheit, Mitte, podróżować, zig, zamknięty, nächstens, ruhte, na role, erwerbstüchtig

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 02-11-2023 00:31


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków