•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. Marktanteil der (PL die Marktanteile) udział w rynku; an Marktanteilen gewinnen/verlieren umacniać/tracić pozycję na rynku
2. weltmarktfähig przymiotnik mający zbyt na rynku światowym
3. Weltmarktführer der (PL die Weltmarktführer) lider rynku światowego
4. Weltmarktkonditionen PL warunki na rynku światowym
5. Nachfrager der (PL die Nachfrager) ekon. przedstawiciel strony popytowej rynku
6. Weltmarktnotierung die (PL die Weltmarktnotierungen) notowanie na rynku światowym
7. Weltmarktpreis der (PL die Weltmarktpreise) cena na rynku światowym
8. Markt der (PL die Märkte) rynek, targ, targowisko; dienstags ist Markt we wtorki odbywa się targ; der freie Markt ekon. wolny rynek; der Markt ist übersättigt/aufnahmefähig rynek jest przesycony/chłonny; etwas wird am Markt angeboten coś jest oferowane na rynku; der Gemeinsame Markt Wspólny Rynek (europejski); der Markt festigt sich rynek stabilizuje się; schwarzer Markt przen. czarny rynek
9. marktabhängig przymiotnik ekon. zależny od rynku, kształtowany przez rynek
10. Marktanalyse die (PL die Marktanalysen) analiza rynku
11. Marktanteilsverlust der (PL die Marktanteilsverluste) ekon. utrata udziału w rynku
12. marktbeherrschend przymiotnik dominujący na rynku, monopolistyczny
13. Marktbeobachter der (PL die Marktbeobachter) obserwator rynku
14. Marktforscher der (PL die Marktforscher) badacz rynku
15. Marktforschung die (PL die Marktforschungen) badanie rynku
16. Marktlage die (PL die Marktlagen) sytuacja rynkowa, pozycja na rynku
17. Marktsegmentierung die (PL die Marktsegmentierungen) ekon. segmentacja rynku
18. Marktteilnehmer der (PL die Marktteilnehmer) uczestnik rynku
19. marktüblich przymiotnik obowiązujący na rynku
20. Arbeitsmarktchancen PL szanse na rynku pracy
21. Beschäftigungslage die (PL die Beschäftigungslagen) sytuacja zatrudnieniowa, sytuacja na rynku pracy
22. heraus przysłówek z wewnątrz; heraus sein wydostać się, wyjść, ukazać się (na rynku), być wyjętym; heraus mit dir! wynocha!, wynoś się! heraus aus dem Bett! wstawać!
23. Jobwunder das (PL die Jobwunder) przen. cud na rynku pracy
24. Geldflüssigkeit die (nur Singular) ekon. płynność pieniądza, płynność rynku pieniężnego
25. herauskommen czasownik kommt heraus, kam heraus, ist herausgekommen wychodzić aus dem Haus z domu, pojawiać się, ukazywać się, pojawiać się (na rynku), wynikać; das kommt aufs Gleiche heraus pot. to na jedno wychodzi; es kam heraus, dass... okazało się, że...

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu