•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. Deutschland (das) (nur Singular) geo. Niemcy; ich komme aus Deutschland pochodzę z Niemiec; aus ganz Deutschland z całych Niemiec
2. stammen czasownik stammt, stammte, hat gestammt pochodzić; aus Deutschland stammen pochodzić z Niemiec
3. Deutsche der/die (PL die Deutschen) Niemiec / Niemka; Deutsche sein być Niemcem / Niemką
4. Gefälle das (PL die Gefälle) nachylenie, pochyłość, spadek, spadzistość, różnica poziomów, rozpiętość; das Ost-West-Gefälle różnica poziomu rozwoju wschodniej i zachodniej części Niemiec
5. Auslandsdeutsche der/die (PL die Auslandsdeutschen) Niemiec mieszkający za granicą / Niemka mieszkająca za granicą
6. Tag der (PL die Tage) dzień; guten Tag! dzień dobry!; eines Tages jednego dnia; am Tag w ciągu dnia; Tag der Deutschen Einheit dzień zjednoczenia Niemiec; der offenen Tür Tag drzwi otwarte, dzień otwarty; Tag und Nacht przez całą dobę, doba; das (PL die Tags) infor. tag, znacznik, etykieta; über/unter Tage nad/pod ziemią (w żargonie górniczym); bessere Tage gesehen haben pot. lepsze czasy mieć już za sobą, dni świetności mieć za sobą
7. DFB-Pokal der (nur Singular) sport puchar Niemiec w piłce nożnej
8. einreisen czasownik reist ein, reiste ein, ist eingereist przybywać, wjeżdżać in die USA/nach Deutschland do USA/do Niemiec
9. nachreisen czasownik reist nach, reiste nach, hat nachgereist dojechać nach Deutschland/jemandem do Niemiec/do kogoś
10. Ewigkeitsgarantie die (nur Singular) prawn. klauzula wieczysta (w konstytucji Republiki Federalnej Niemiec)
11. Ewigkeitsklausel die (nur Singular) prawn. klauzula wieczysta (w konstytucji Republiki Federalnej Niemiec)
12. wulffen czasownik wulfft, wulffte, hat gewulfft pot. żart. nagrywać komuś tyrady na automatyczną sekretarkę, unikać powiedzenia prawdy (od nazwiska byłego prezydenta Niemiec)
13. Fischkopp der (PL die Fischköppe) pot. mieszkaniec wybrzeża Niemiec, hamburczyk
14. SPD skrót od Sozialdemokratische Partei Deutschlands Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
15. Freizügigkeitsbescheinigung die (PL die Freizügigkeitsbescheinigungen) zaświadczenie o prawie pobytu na terytorium Niemiec
16. Vormärz der (nur Singular) hist. okres w historii Niemiec od 1815 do 1848 roku
17. Grundgesetz das (nur Singular) konstytucja Republiki Federalnej Niemiec
18. exportieren czasownik exportiert, exportierte, hat exportiert eksportować; nach Deutschland exportieren eksportować do Niemiec; Daten exportieren infor. eksportować dane
19. Wessi der (PL die Wessis) pot. mieszkaniec RFN przed zjednoczeniem Niemiec
20. Solidaritätszuschlag der (nur Singular) dodatek solidarnościowy (dodatek do podatku płaconego przez mieszkańców byłych Niemiec Zachodnich w celu pokrycia kosztów zjednoczenia)
21. Solidaritätszuschlaggesetz das (nur Singular) ustawa o solidarnościowym dodatku do podatku dochodowego (płaconym przez mieszkańców byłych Niemiec Zachodnich w celu pokrycia kosztów zjednoczenia)
22. Quadratkilometer der (PL die Quadratkilometer) kilometr kwadratowy; die Fläche von Deutschland beträgt 357 111 Quadratkilometer powierzchnia Niemiec wynosi 357 111 kilometrów kwadratowych
23. Bundesadler der (PL die Bundesadler) orzeł federalny, orzeł w godle Niemiec
24. Bundesbürger der (PL die Bundesbürger) obywatel Republiki Federalnej Niemiec
25. Bundesbürgerin die (PL die Bundesbürgerinnen) obywatelka Republiki Federalnej Niemiec
26. Bundesgebiet das (nur Singular) obszar Republiki Federalnej Niemiec; im gesamten Bundesgebiet na terenie całego kraju
27. BRD skrót od Bundesrepublik Deutschland RFN, Republika Federalna Niemiec
28. Bundesinnenminister der (PL die Bundesinnenminister) minister spraw wewnętrznych Niemiec

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.