SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Achillesferse - pięta Achillesa
Ariadnefaden - nić Ariadny
Augiasstall - stajnia Augiasza
Damoklesschwert - miecz Damoklesa
das Orakel von Delphi - wyrocznia delficka
das trojanische Pferd - koń trojański
Füllhorn - róg obfitości
goldenes Vlies - złote runo
gordischer Knoten - węzeł gordyjski
zwölf Arbeiten des Herakles - dwanaście prac Heraklesa
Ikarusflügel - skrzydła Ikara
Kassandraruf - proroctwo Kasandry
Lorbeerkranz - wieniec laurowy
Nessoshemd - koszula Dejaniry
Sisyphusarbeit - syzyfowa praca

 
begehen czasownik begeht, beging, hat begangen obchodzić, popełniać, dopuszczać się; eine Bahnstrecke begehen obchodzić odcinek toru; etwas begehen chodzić czymś; im Winter ist der Weg oft nicht zu begehen zimą nie jest to uczęszczana droga; einen Jahrestag begehen obchodzić rocznicę; Selbstmord/Fehler begehen popełniać samobójstwo/błąd; Verbrechung begehen dopuszczać się zbrodni; festlich begehen uroczyście obchodzić; einen Fauxpas begehen popełniać faux pas
durchgehen czasownik geht durch, ging durch, ist durchgegangen obchodzić, przechodzić, przebiegać, uciekać, uchodzić, zbiegać; jemandem etwas durchgehen lassen pot. puszczać komuś coś płazem
kümmern czasownik kümmert, kümmerte, hat gekümmert obchodzić, marnieć, nie czynić postępów; sich um jemanden/etwas kümmern troszczyć się o kogoś, zajmować się czymś/kimś; sich um etwas nicht kümmern nie dbać o coś, nie zważać na coś, nie zwracać uwagi na coś
bekümmern czasownik bekümmert, bekümmerte, hat bekümmert martwić, napawać troską, obchodzić, zasmucać; sich um jemanden bekümmern troszczyć się o kogoś; sich über jemanden bekümmern martwić się o kogoś
feiern czasownik feiert, feierte, hat gefeiert świętować, obchodzić ein Fest uroczystość, organizować eine Party imprezę, czcić, uroczyście przyjmować, owacyjnie witać den Siger/einen Politiker zwycięzcę/polityka
umgehen czasownik geht um, ging um, ist umgegangen krążyć wkoło, grasować, obchodzić się, traktować; (umgeht, umging, hat umgangen) omijać, naruszać, obchodzić (prawo); mit jemandem/etwas umgehen können umiejętnie się z kimś/czymś obchodzić; mit jemandem rücksichtslos umgehen traktować kogoś bezwzględnie
abklappern czasownik klappert ab, klapperte ab, hat abgeklappert obchodzić szukając, przeczesywać; alle Läden nach etwas abklappern obchodzić wszystkie sklepy w poszukiwaniu czegoś
behandeln czasownik behandelt, behandelte, hat behandelt traktować jemanden kogoś, leczyć, obchodzić się, postępować; jemanden gut/schlecht behandeln traktować kogoś dobrze/źle, obchodzić się z kimś dobrze/źle; jemanden freundlich/von oben herab/wie Luft behandeln traktować kogoś przyjacielsko/wyniośle, z góry/jak powietrze; der Film behandelt das Leben Napoleons film traktuje o życiu Napoleona; einen Kranken behandeln leczyć chorego; ein Thema behandeln opracowywać temat; die Wunde behandeln opatrywać ranę; ein Material mit Säure behandeln działać na materiał kwasem; den Boden mit Wachs behandeln woskować podłogę
herumkommen czasownik kommt herum, kam herum, ist herumgekommen obchodzić naokoło, objeżdżać naokoło um das Haus dom; um die Kurve nicht herumkommen pot. nie wyrobić się na zakręcie; um die Strafe herumkommen przen. uniknąć kary; darum herumkommen etwas zu tun unikać zrobienia czegoś; weit herumkommen zwiedzić kawał świata
handeln czasownik handelt, handelte, hat gehandelt działać, postępować, handlować, prowadzić handel, obchodzić się, traktować, omawiać; richtig handeln postępować słusznie; von/über etwas handeln traktować o czymś; es handelt sich um... chodzi o...; bei diesen Symptomen handelt es sich nicht um eine wirkliche Grippe przy tych symptomach nie mamy tak naprawdę do czynienia z grypą; bei der Anruferin handelte es sich um meine Schwester dzwoniącą okazała się moja siostra; mit etwas handeln handlować czymś
begegnen czasownik begegnet, begegnete, ist begegnet spotykać, traktować, obchodzić się; jemandem begegnen spotykać kogoś, stykać się z kimś
scheren czasownik schert, schor, hat geschoren strzyc, przystrzygać die Haare włosy, ciąć, przycinać, postrzygać, kosić, tech. ścinać; (schert, scherte, hat geschert) obchodzić, sport wykonywać nożyce; es schert sie wenig mało ją to obchodzi; sich scheren troszczyć się, dbać um jemanden/etwas o kogoś/coś; es schert mich den Teufel, ob... pot. nie obchodzi mnie, czy..., jest mi obojętne, czy...; sich scheren pot. iść sobie, wynosić się
händeln czasownik händelt, händelte, hat gehändelt obchodzić się, posługiwać się etwas (AKK) czymś
umspringen czasownik springt um, sprang um, ist umgesprungen zmieniać kierunek (o wietrze), przełączać się, zmieniać się, przen. traktować, obchodzić się
handhaben czasownik handhabt, handhabte, hat gehandhabt obchodzić się z czymś, obsługiwać, stosować, używać
umwandern czasownik umwandert, umwanderte, hat umwandert obchodzić dookoła, wędrować dookoła den See jeziora
Namenstag der (PL die Namenstage) imieniny; Namenstag feiern obchodzić imieniny
unterlaufen czasownik unterläuft, unterlief, hat unterlaufen wkradać się (np. o błędach), pot. zdarzać się, sport podcinać; ein Verbot unterlaufen przen. obchodzić zakaz; mit Blut unterlaufen nabiegać krwią
verfahren czasownik verfährt, verfuhr, hat verfahren postępować, obchodzić się, poczynać sobie; nach bestimmten Prinzipien verfahren postępować zgodnie z określonymi zasadami; sich verfahren jechać niewłaściwą drogą, błądzić; przymiotnik zawikłany, zagmatwany
Halloween das (PL die Halloweens) Halloween; Halloween feiern obchodzić Halloween
Geburtstag der (PL die Geburtstage) urodziny, dzień urodzin; zum Geburtstag na urodziny, urodzinowy; seinen Geburtstag feiern obchodzić urodziny; alles Gute zum Geburtstag! wszystkiego dobrego w dniu urodzin!
Verbot das (PL die Verbote) zakaz; gegen ein Verbot verstoßen naruszać zakaz; ein Verbot umgehen obchodzić zakaz; Verbot für Fahrzeuge aller Art mot. zakaz ruchu pojazdów szelkiego typu, zakaz ruchu w obu kierunkach
festlich przymiotnik, przysłówek świąteczny, odświętny, uroczysty, świątecznie, odświętnie, uroczyście; festlich begehen uroczyście obchodzić; festlich geschmückt odświętnie przystrojony
auskennen czasownik sich auskennen; kennt sich aus, kannte sich aus, hat sich ausgekannt orientować się, znać się; sich mit etwas auskennen znać się na czymś; ich mit Kindern auskennen umieć obchodzić się z dziećmi; sich in etwas (DAT) auskennen orientować się w czymś; kennst du dich in der Stadt aus? orientujesz się w tym mieście?

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
mrok, Handwaschen, exhumieren, rozkładać, Totenstarre, beleidigend, Handbuch, poświęcenie, Chrystus, Checkliste, Dezentralisierung, przekwitać, kinkiet, weitläufig, portugiesisch, Portugiese, Gesträuch, ostudzać, wykrawać, wykrajać, środę, do wewnątrz, nieliczny, eingesperrt, feil, Weltherrschaft

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków