•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. stellen czasownik stellt, stellte, hat gestellt stawiać, nastawiać; sich stellen ustawiać się; sich zu etwas stellen ustosunkować się do czegoś; zur Verfügung stellen oddawać do dyspozycji; eine Frage stellen stawiać pytanie; sich der Polizei stellen oddać się w ręce policji; jemandem ein Bein stellen podkładać komuś nogę
2. zurückgeben czasownik gibt zurück, gab zurück, hat zurückgegeben oddawać, zwracać; jemandem ein geliehenes Buch zurückgeben oddawać komuś pożyczoną książkę; etwas freiwillig zurückgeben oddawać coś dobrowolnie; nicht benutzte Fahrkarten zurückgeben zwracać niewykorzystane bilety; den verschimmelten Käse würde ich zurückgeben spleśniały ser bym zwrócił (sprzedawcy)
3. hingeben czasownik gibt hin, gab hin, hat hingegeben podawać, oddawać, poświęcać, ofiarowywać; sich der Verzweiflung hingeben popadać w rozpacz
4. übergeben czasownik übergibt, übergab, hat übergeben oddawać, przekazywać, poddawać; sich übergeben wymiotować
5. vergelten czasownik vergeltet, vergeltete, hat vergeltet odpłacać, oddawać, odwzajemniać, odwdzięczać się, rewanżować się; vergelt's Gott! Bóg zapłać!
6. weggeben czasownik gibt weg, gab weg, hat weggegeben oddawać, wydawać
7. entmündigen czasownik entmündigt, entmündigte, hat entmündigt ubezwłasnowolniać, oddawać pod kuratelę; entmündigt ubezwłasnowolniony
8. urinieren czasownik uriniert, urinierte, hat uriniert form. oddawać mocz
9. fortgeben czasownik gibt fort, gab fort, hat fortgegeben oddawać etwas zur Reparatur coś do naprawy
10. hergeben czasownik gibt her, gab her, hat hergegeben dawać, oddawać, poświęcać
11. überlassen czasownik lässt über, ließ über, hat übergelassen pot. pozostawiać, zostawiać; (überlässt, überließ, hat überlassen) odstępować, oddawać, powierzać; jemandem Initiative überlassen zostawiać komuś inicjatywę
12. Rezeption die (PL die Rezeptionen) recepcja; den Schlüssel an der Rezeption abgeben oddać klucz w recepcji
13. abschießen czasownik schießt ab, schoss ab, hat abgeschossen wystrzeliwać, strzelać, zestrzeliwać, strącać, ustrzelić, odstrzelić, ubijać; ein Flugzeug abschießen zestrzelić samolot
14. geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę
15. frönen czasownik frönt, frönte, hat gefrönt oddawać się einer Sache (DAT) czemuś, jakiejś sprawie
16. Stuhlgang der (nur Singular) stolec, wypróżnienie; Stuhlgang haben oddać stolec
17. dem rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej w celowniku (Dativ); zaimek względny das Kind, dem diese Puppe gehört dziecko, do którego należy ta lalka; der Kollege, dem ich dieses Buch zurückgeben soll kolega, któremu powinienem oddać tę książkę
18. freistellen czasownik stellt frei, stellte frei, hat freigestellt zwalniać, oddawać do dyspozycji, pozostawiać do wyboru
19. hinterlegen czasownik hinterlegt, hinterlegte, hat hinterlegt dawać w zastaw, deponować, oddawać w depozyt
20. reinhängen czasownik hängt rein, hängte rein, hat reingehängt; sich reinhängen pot. wciągać się, angażować się, oddawać się bez reszty
21. ergeben czasownik ergibt, ergab, hat ergeben dawać w rezultacie; die Forschung hat ergeben badanie wykazało; sich ergeben poddawać się, oddawać się, wynikać
22. entäußern czasownik entäußert, entäußerte, hat entäußert; sich entäußern oddawać, pozbywać się, zrzec się des gesamten Vermögens całego majątku
23. Geleit das (PL die Geleite) eskorta, konwój; das (nur Singular) lit. posługa, bezpieczeństwo; freies/sicheres Geleit bezpieczeństwo osobiste, list żelazny; jemandem das letzte Geleit geben oddać komuś ostatnią posługę
24. wiedergeben czasownik gibt wieder, gab wieder, hat wiedergegeben oddawać, zwracać, odtwarzać
25. bereitstellen czasownik stellt bereit, stellte bereit, hat bereitgestellt oddawać do dyspozycji, przygotowywać, oferować
26. verpachten czasownik verpachtet, verpachtete, hat verpachtet oddawać w dzierżawę, dzierżawić
27. Hemd das (PL die Hemden) koszula, podkoszulek; ein weißes Hemd anziehen zakładać białą koszulę; das Hemd in die Hose stecken wpuszczać koszulę w spodnie; er trug sein Hemd über der Brust geöffnet nosił koszulę rozpiętą na piersiach; das letzte/sein letztes Hemd hergeben przen. oddać ostatnią koszulę; jemanden bis aufs Hemd ausziehen/ausplündern przen. obrabować kogoś do cna
28. abliefern czasownik liefert ab, lieferte ab, hat abgeliefert oddawać, odprowadzać
29. wiegen czasownik wiegt, wog, hat gewogen ważyć; (wiegt, wiegte, hat gewiegt) siekać, szatkować, kołysać, łudzić; schwer wiegen przen. mieć ciężar gatunkowy; 50 Kilo wiegen ważyć 50 kilogramów; sich in Träumen wiegen oddawać się złudzeniom
30. abstatten czasownik stattet ab, stattete ab, hat abgestattet oddawać, składać einen Besuch/Dank wizytę/podziękowanie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.