•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. Antwort die (PL die Antworten) odpowiedź; keine Antwort bekommen nie otrzymać odpowiedzi; eine Antwort geben dać odpowiedź, odpowiedzieć; die Antwort verweigern odmawiać udzielenia odpowiedzi; eine witzige/kluge Antwort dowcipna/mądra odpowiedź
2. Beantwortung die (PL die Beantwortungen) odpowiedź; in Beantwortung Ihres Schreibens w odpowiedzi na Pana/Pani pismo
3. Rückmeldung die (PL die Rückmeldungen) odpowiedź, potwierdzenie, reakcja zwrotna
4. Bescheid der (PL die Bescheide) odpowiedź, decyzja, informacja, wiadomość; jemandem einen abschlägigen Bescheid erteilen udzielać komuś odpowiedzi odmownej; positiver/negativer Bescheid decyzja pozytywna/negatywna; jemandem Bescheid über etwas (AKK) geben informować kogoś o czymś; über etwas (AKK) Bescheid wissen wiedzieć o czymś; jemandem Bescheid sagen powiedziec komuś coś, dawać komuś znać
5. Rückantwort die (PL die Rückantworten) odpowiedź zwrotna
6. Suggestivfrage die (PL die Suggestivfragen) pytanie sugerujące odpowiedź
7. dünken czasownik dünkt/dawn. deucht, dünkte/dawn. deuchte, hat gedünkt/dawn. gedeucht zdawać się, wydawać się, uważać; mich/mir dünkt die Antwort richtig uważam odpowiedź za prawidłową; sich klug dünken uważać się za mądrego
8. abschlägig przymiotnik, przysłówek odmowny, odmownie; jemanden abschlägig bescheiden dawać komuś odpowiedź odmowną, odmawiać; abschlägig werden zostać odrzuconym
9. einstudieren czasownik studiert ein, studierte ein, hat einstudiert wyuczyć się, nauczyć się eine Rolle roli; eine einstudierte Antwort wyuczona odpowiedź; einstudiertes Lächeln wystudiowany uśmiech; eine Rede einstudieren ćwiczyć przemówienie
10. positiv przymiotnik, przysłówek dodatni, pozytywny, foto. pozytywowy, dodatnio, pozytywnie; eine positive Antwort/Einstellung odpowiedź pozytywna/pozytywne nastawienie; ein positiver Befund med. wynik pozytywny
11. schlagend przymiotnik przekonujący; eine schlagende Antwort trafna odpowiedź
12. Bejahung die (PL die Bejahungen) odpowiedź twierdząca, afirmacja
13. abweisend przymiotnik, przysłówek nieprzychylny, odmowny, nieprzychylnie, odmownie; eine abweisende Antwort odpowiedź odmowna
14. Rückruf der (PL die Rückrufe) odpowiedź telefoniczna, odtelefonowanie, prawn. odwołanie, wycofanie (produktu z obrotu)
15. Erwiderung die (PL die Erwiderungen) odwzajemnienie, replika, odpowiedź
16. bescheiden przymiotnik, przysłówek skromny, skromnie; czasownik bescheidet, beschied, hat beschieden dawać odpowiedź, informować, wzywać; sich mit etwas bescheiden zadowalać się czymś, poprzestawać na czymś
17. negativ przymiotnik, przysłówek negatywny, ujemny, odmowny, niekorzystny, foto. negatywowy, negatywnie, ujemnie, odmownie; negativer Saldo saldo ujemne; negativer Befund med. wynik ujemny; eine negative Antwort odpowiedź odmowna; negative Folgen niekorzystne następstwa
18. Gegenwort das (PL die Gegenwörter) jęz. antonim; (PL die Gegenworte) reg. odpowiedź
19. geistesgegenwärtig przymiotnik, przysłówek przytomny (odpowiedź), przytomnie (odpowiadać)
20. Entgegnung die (PL die Entgegnungen) replika, riposta, odpowiedź
21. Rückäußerung die (PL die Rückäußerungen) lit. replika, riposta, odpowiedź

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.