Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-16 12:44

Haseł: 66850
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Abruf der (PL die Abrufe) odwołanie, ekon. zamówienie (towaru); auf Abruf verkaufen sprzedawać na zamówienie
2. Abberufung die (PL die Abberufungen) odwołanie
3. Berufung die (PL die Berufungen) powołanie, powołanie się, nominacja, prawn. odwołanie, apelacja, rewizja; er ist Lehrer aus Berufung on jest nauczycielem z powołania; unter Berufung auf jemanden/etwas powołując się na kogoś/coś; gegen ein Urteil Berufung einlegen składać odwołanie od wyroku, odwoływać się od wyroku
4. Widerruf der (PL die Widerrufe) odwołanie; bis auf Widerruf aż do odwołania
5. Absetzung die (PL die Absetzungen) odwołanie, dymisja, usunięcie, detronizacja; die Absetzung von der Steuer odliczenie od podatku
6. Absage die (PL die Absagen) odmowa, odwołanie, cofnięcie; Absage einer Bestellung cofnięcie zamówienia
7. Rückruf der (PL die Rückrufe) odpowiedź telefoniczna, odtelefonowanie, prawn. odwołanie, wycofanie (produktu z obrotu)
8. Abwahl die (nur Singular) odwołanie w wyniku głosowania, odwołanie wyboru
9. Stornierung die (PL die Stornierungen) stornowanie, anulowanie, odwołanie
10. Ausfall der (PL die Ausfälle) strata, ubytek, nieodbycie się, odwołanie, przerwa, przestój, awaria; Ausfall des Stromnetzes awaria sieci elektrycznej; Ausfall der Beleuchtung awaria oświetlenia
11. Rechtsmittelführer der (PL die Rechtsmittelführer) prawn. wnoszący odwołanie
12. Auftrag der (PL die Aufträge) zlecenie, zamówienie, polecenie, nałożenie, misja; einen Auftrag vergeben zlecać; wichtiger/eiliger Auftrag ważne/nagłe zlecenie; im Auftrag von jemandem na czyjeś zlecenie; er kam im Auftrag seiner Firma przybył z polecania swojej firmy; Kündigung/Widerruf des Auftrags wypowiedzenie/odwołanie zlecenia; ein Auftrag in Höhe von 2 Millionen zamówienie w wysokości 2 milionów; etwas in Auftrag geben zamawiać coś; der gesellschaftliche Auftrag der Partei społeczna misja partii; der Pinsel ermöglicht einen gleichmäßigen Auftrag der Farbe pędzel umożliwia równomierne nałożenie farby
13. Gegenberufung die (PL die Gegenberufungen) prawn. odwołanie wzajemne
14. Rekurs der (PL die Rekurse) lit. odniesienie się, dawn. austr. szwajc. rekurs, odwołanie się
15. Ablösung die (PL die Ablösungen) odłączenie się, zluzowanie, zmiana (za kogoś), odwołanie, spłacenie
16. Entwarnung die (PL die Entwarnungen) odwołanie alarmu
17. Berufungsantrag der (PL die Berufungsanträge) wniosek o odwołanie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A