•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-30 15:22

  • Haseł: 65650


Testy językowe
1. bestimmt przymiotnik, przysłówek pewny, określony, uzgodniony, zdecydowany, na pewno, z pewnością, zdecydowanie; am bestimmten Ort/Tag w uzgodnionym miejscu/w ustalonym dniu; zur bestimmten Stunde o wyznaczonej porze; der bestimmte Artikel jęz. rodzajnik określony; zum alsbaldigen Verbrauch bestimmt przeznaczony do natychmiastowego użytku; nicht zur Wiederverwendung bestimmt nieprzeznaczony do ponownego użycia; höflich, aber bestimmt uprzejmie, ale stanowczo; bestimmt wissen, dass... wiedzieć na pewno, że...
2. dreinblicken czasownik blickt drein, blickte drein, hat dreingeblickt spoglądać w określony sposób, patrzeć w określony sposób; finster/traurig dreinblicken spoglądać pochmurnie/smutno
3. Aufhebungsvertrag der (PL die Aufhebungsverträge) umowa anulująca określony stosunek prawny, umowa znosząca określony stan prawny
4. terminierbar przymiotnik określony w czasie, posiadający określony koniec
5. Artikel der (PL die Artikel) towar, artykuł, publikacja, jęz. rodzajnik; der bestimmte/unbestimmte Artikel rodzajnik określony/nieokreślony
6. Zwischenmiete die (PL die Zwischenmieten) najem na czas określony
7. das rodzajnik określony rzeczowników rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej; zaimek to, tego, które, którego; das Haus, das ich gekauft habe dom, który kupiłem; das ist meine Familie to jest moja rodzina
8. dem rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej w celowniku (Dativ); zaimek względny das Kind, dem diese Puppe gehört dziecko, do którego należy ta lalka; der Kollege, dem ich dieses Buch zurückgeben soll kolega, któremu powinienem oddać tę książkę
9. vorgeschrieben przymiotnik przepisowy, określony ustawą
10. Bauartgenehmigung die (PL die Bauartgenehmigungen) prawn. pozwolenie na określony sposób budowy
11. Arbeitsvertrag der (PL die Arbeitsverträge) umowa o pracę; befristeter/unbefristeter Arbeitsvertrag umowa o pracę na czas określony/nieokreślony
12. den rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej w bierniku (Akkusativ), rzeczowników rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej w celowniku (Dativ); zaimek względny go, ten, który, którego; kennst du den? znasz go?; der Mantel, den ich mir gekauft habe płaszcz, który sobie kupiłem
13. die rodzajnik określony rzeczowników rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej oraz rzeczowników w liczbie mnogiej; zaimek ta, ona, te, one; die Frau die ich gesehen habe kobieta, którą widziałem
14. Zeitvertrag der (PL die Zeitverträge) umowa terminowa, umowa na czas określony
15. durchschaubar przymiotnik przejrzysty, jednoznaczny, ewidentny, określony
16. der rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej w mianowniku (Nominativ), rzeczowników rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej w dopełniaczu (Genitiv) i celowniku (Dativ) oraz rzeczowników rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej w dopełniaczu; zaimek ten, który; der Lehrer, der hier lehrt nauczyciel, który tutaj uczy
17. nachbezeichnet przymiotnik niżej określony
18. des rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej w dopełniaczu (Genitiv); der Ball des Jungen piłka chłopca

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu