okreslony - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-28 19:26

  • Haseł: 58325


1. bestimmt przymiotnik, przysłówek pewny, określony, na pewno, z pewnością
2. Aufhebungsvertrag der (PL die Aufhebungsverträge) umowa anulująca określony stosunek prawny, umowa znosząca określony stan prawny
3. terminierbar przymiotnik określony w czasie, posiadający określony koniec
4. Zwischenmiete die (PL die Zwischenmieten) najem na czas określony
5. das rodzajnik określony rzeczowników rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej; zaimek to, tego, które, którego; das Haus, das ich gekauft habe dom, który kupiłem; das ist meine Familie to jest moja rodzina
6. dem rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej w celowniku (Dativ); zaimek względny das Kind, dem diese Puppe gehört dziecko, do którego należy ta lalka; der Kollege, dem ich dieses Buch zurückgeben soll kolega, któremu powinienem oddać tę książkę
7. Bauartgenehmigung die (PL die Bauartgenehmigungen) prawn. pozwolenie na określony sposób budowy
8. Arbeitsvertrag der (PL die Arbeitsverträge) umowa o pracę; befristeter/unbefristeter Arbeitsvertrag umowa o pracę na czas określony/nieokreślony
9. den rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej w bierniku (Akkusativ), rzeczowników rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej w celowniku (Dativ); zaimek względny go, ten, który, którego; kennst du den? znasz go?; der Mantel, den ich mir gekauft habe płaszcz, który sobie kupiłem
10. die rodzajnik określony rzeczowników rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej oraz rzeczowników w liczbie mnogiej; zaimek ta, ona, te, one; die Frau die ich gesehen habe kobieta, którą widziałem
11. Zeitvertrag der (PL die Zeitverträge) umowa terminowa, umowa na czas określony
12. durchschaubar przymiotnik przejrzysty, jednoznaczny, ewidentny, określony
13. der rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej w mianowniku (Nominativ), rzeczowników rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej w dopełniaczu (Genitiv) i celowniku (Dativ) oraz rzeczowników rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej w dopełniaczu; zaimek ten, który; der Lehrer, der hier lehrt nauczyciel, który tutaj uczy
14. nachbezeichnet przymiotnik niżej określony
15. des rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej w dopełniaczu (Genitiv); der Ball des Jungen piłka chłopca


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.