•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-29 11:35

  • Haseł: 66170


1. anlehnen czasownik lehnt an, lehnte an, hat angelehnt opierać, przymykać; sich anlehnen przylegać, opierać się, wzorować się an jemanden na kimś
2. lehnen czasownik lehnt, lehnte, hat gelehnt opierać; sich an etwas lehnen opierać się o coś
3. stemmen czasownik stemmt, stemmte, hat gestemmt drążyć, żłobić, wykuwać, opierać, podnosić, dźwigać Hanteln hantle; sich stemmen opierać się, sprzeciwiać się gegen etwas czemuś
4. sträuben czasownik sträubt, sträubte, hat gesträubt jeżyć, stroszyć; die Haare sträuben sich vor Schreck włosy jeżą się ze strachu; sich sträuben bronić się, opierać się, wzdragać się gegen etwas przed czymś
5. zurücklehnen czasownik lehnt zurück, lehnte zurück, hat zurückgelehnt; sich zurücklehnen przechylać się w tył, opierać się
6. widerstreben czasownik widerstrebt, widerstrebte, hat widerstrebt opierać się, wzdragać się, budzić niechęć, nie odpowiadać
7. bocken czasownik bockt, bockte, hat gebockt upierać się, stawać dęba, opierać się
8. speisen czasownik speist, speiste/szwajc. żart. także spies, hat gespeist/szwajc. żart. także gespiesen jeść, spożywać, zaopatrywać, lit. posilać się, tech. zasilać; was wünschen Sie zu speisen? co życzy sobie pan/pani do jedzenia?; sich speisen posiłkować się, opierać się, czerpać aus mehreren Quellen z wielu źródeł
9. auflehnen czasownik sich auflehnen; lehnt sich auf, lehnte sich auf, hat sich aufgelehnt opierać się, buntować się gegen jemanden komuś / przeciw komuś
10. zurücklegen czasownik legt zurück, legte zurück, hat zurückgelegt odkładać; sich zurücklegen opierać się; Geld für etwas zurücklegen odkładać na coś pieniądze; eine Strecke zurücklegen pokonywać dystans, przebywać dystans
11. basieren czasownik basiert, basierte, hat basiert bazować, opierać się auf + DAT na
12. standhalten czasownik hält stand, hielt stand, hat standgehalten opierać się, wytrzymywać
13. widerstehen czasownik widersteht, widerstand, hat widerstanden opierać się, stawiać opór, nie ulegać, budzić wstręt
14. aufstemmen czasownik stemmt auf, stemmte auf, hat aufgestemmt wyważać die Tür drzwi; sich aufstemmen opierać się
15. gründen czasownik gründet, gründete, hat gegründet zakładać; eine Gesellschaft gründen zakładać spółkę; sich auf etwas gründen opierać się na czymś
16. fußen czasownik fußt, fußte, hat gefußt opierać się, polegać auf einer Sache na czymś
17. sperren czasownik sperrt, sperrte, hat gesperrt blokować, zamykać; den Strom sperren odcinać prąd; einen Scheck sperren blokować czek; Produktion sperren wstrzymywać produkcję, zatrzymywać produkcję; sich gegen etwas sperren opierać się czemuś, wzdragać się przed czymś
18. aufbauen czasownik baut auf, baute auf, hat aufgebaut wznosić, stawić, odbudowywać, montować, stwarzać; seine Theorie auf DAT etwas aufbauen opierać swoją teorię na czymś; sich aufbauen pot. ustawić się
19. hinlehnen czasownik lehnt hin, lehnte hin, hat hingelehnt; sich hinlehnen dawn. opierać się

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu