flüssig przymiotnik płynny, ciekły, wodny, swobodny, płynnie, sprawnie, swobodnie, potoczyście; flüssig werden topić się, roztapiać się; etwas flüssig machen roztapiać coś, topić coś; flüssiges Kapital kapitał płynny; flüssiger Verkehr płynny ruch drogowy
fließend przymiotnik, przysłówek płynny, w płynie, płynnie; fließendes Deutsch płynny niemiecki; fließendes Wasser woda bieżąca
fluid przymiotnik chem. płynny
zügig przymiotnik płynny, sprawny
liquid przymiotnik płynny, ciekły
geläufig przymiotnik, przysłówek biegły, płynny, znany, biegle, płynnie; das ist mir nicht geläufig to nie jest mi znane
flottieren czasownik flottiert, flottierte, hat flottiert med. swobodnie unosić się w cieczy; der Fetus flottiert im Fruchtwasser płód unosi się w wodach płodowych; flottierende Schuld ekon. dług publiczny płynny/bieżący


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historiąZaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Quiz - rodzajniki | Oceń Słownik | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków