Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-13 23:42

Haseł: 67005
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Staat der (PL die Staaten) państwo; ein souveräner/demokratischer Staat państwo suwerenne/demokratyczne; einen neuen Staat gründen założyć nowe państwo; den Staat vor inneren und äußeren Feinden schützen chronić państwo przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi; den Staat verteidigen bronić państwo; zum Wohle des Staates dla dobra państwa; die Trennung von Kirche und Staat rozdział Kościoła od państwa; der Staat Washington stan Waszyngton
2. Stadtstaat der (PL die Stadtstaaten) hist. miasto-państwo
3. Föderativstaat der (PL die Föderativstaaten) państwo związkowe, państwo federacyjne, państwo federalne
4. Obrigkeitsstaat der (PL die Obrigkeitsstaaten) państwo autokratyczne, państwo autorytarne
5. Drittstaat der (PL die Drittstaaten) państwo niezrzeszone w organizacji międzynarodowej, państwo niebędące stroną umowy międzynarodowej; Drittstaaten państwa nienależące do Unii Europejskiej
6. Herrschaft die (nur Singular) władza, panowanie; die (PL die Herrschaften) państwo was wünschen die Herrschaften? czego sobie Państwo życzą?
7. Gliedstaat der (PL die Gliedstaaten) państwo członkowskie, państwo sfederalizowane
8. Nachbarstaat der (PL die Nachbarstaaten) państwo sąsiadujące, państwo ościenne
9. Militärstaat der (PL die Militärstaaten) państwo wojskowe, państwo militarne
10. Sozialstaat der (PL die Sozialstaaten) państwo opiekuńcze, państwo socjalne
11. Rechtsstaat der (PL die Rechtsstaaten) państwo prawa
12. geehrt przymiotnik szanowny; sehr geehrte Damen und Herren szanowne panie, szanowni panowie, szanowni Państwo; sehr geehrte Frau szanowna Pani; sehr geehrter Herr szanowny Panie
13. Zwischenstaat der (PL die Zwischenstaaten) państwo buforowe
14. Bundesstaat der (PL die Bundesstaaten) federacja, państwo związkowe, stan (w Stanach Zjednoczonych)
15. Reich das (PL die Reiche) królestwo, imperium; Deutsches Reich Rzesza Niemiecka; das Dritte Reich hist. Trzecia Rzesza; das Römische Reich Cesarstwo Rzymskie; Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation hist. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego; das Reich der Mitte Państwo Środka; das Reich Gottes Królestwo Boże; das Reich der Tiere królestwo zwierząt; Reich der Schatten przen. kraina cieni
16. Mitgliedsstaat der (PL die Mitgliedsstaaten) państwo członkowskie
17. Mehrvölkerstaat der (PL die Mehrvölkerstaaten) państwo wielonarodowe
18. Vielnationalitätenstaat der (PL die Vielnationalitätenstaaten) państwo wielonarodowościowe
19. Gläubigerstaat der (PL die Gläubigerstaaten) ekon. państwo wierzyciel
20. Signatarstaat der (PL die Signatarstaaten) państwo sygnatariusz
21. Ständestaat der (PL die Ständestaaten) polit. państwo stanowe
22. Vielvölkerstaat der (PL die Vielvölkerstaaten) państwo wielonarodowościowe
23. Einheitsstaat der (PL die Einheitsstaaten) polit. państwo unitarne
24. Nummer die (PL die Nummern) numer, liczba; laufende Nummer numer porządkowy; die Nummer auf der Adresse stimmt nicht numer domu w adresie się nie zgadza; der Artikel stand in der letzten Nummer ten artykuł był w ostatnim numerze; haben Sie den Pullover eine Nummer größer? mają Państwo sweter o rozmiar większy?; die Band wird im heutigen Konzert einige beliebte ältere Nummern spielen zespół zagra podczas dzisiejszego koncertu kilka ulubionych starych numerów; eine Nummer schieben pot. mieć z kimś szybki numerek
25. Industriestaat der (PL die Industriestaaten) państwo uprzemysłowione
26. Agrarstaat der (PL die Agrarstaaten) państwo rolnicze
27. Wohlfahrtsstaat der (PL die Wohlfahrtsstaaten) państwo o rozbudowanym systemie ubezpieczeń społecznych
28. Inselstaat der (PL die Inselstaaten) państwo wyspiarskie
29. sind czasownik wir sind my jesteśmy, jesteśmy; sie sind oni są, są; Sie sind Pani/Pan jest, Państwo są; PATRZ sein
30. Einzelstaat der (PL die Einzelstaaten) pojedyncze państwo (w obrębie związku, federacji)

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A