•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. Gedächtnis das (PL die Gedächtnisse) pamięć, upamiętnienie; sein Gedächtnis verlieren tracić pamięć; ein gutes/schlechtes Gedächtnis für Namen haben mieć dobrą/złą pamięć do nazwisk; jemanden/etwas im Gedächtnis behalten zachować kogoś/coś w pamięci; aus dem Gedächtnis zitieren cytować z pamięci; im kollektiven Gedächtnis der Nation w zbiorowej pamięci narodu; zum Gedächtnis der Opfer dla upamiętnienia ofiar
2. Andenken das (PL die Andenken) pamięć, wspomnienie, pamiątka
3. Erinnerungsvermögen die (nur Singular) pamięć
4. Gedenken das (nur Singular) pamięć
5. Erinnerung die (PL die Erinnerungen) wspomnienie, pamięć, pamiątka, przypomnienie, form. monit, upomnienie, skarga; zur Erinnerung an... ku pamięci... na pamiątkę...; in Erinnerung behalten zatrzymać w pamięci, pamiętać; mit diesem Ereignis verbinden sich für mich schöne Erinnerungen z tym wydarzeniem wiążą się dla mnie piękne wspomnienia
6. Arbeitsspeicher der (PL die Arbeitsspeicher) pamięć operacyjna, pamięć robocza
7. auswendig przymiotnik, przysłówek zewnętrzny, na zewnątrz, na pamięć; auswendig lernen uczyć się na pamięć; auswendig spielen muz. grać z pamięci
8. Festspeicher der (PL die Festspeicher) infor. pamięć stała
9. Kurzzeitgedächtnis das (nur Singular) pamięć krótka
10. Vergesslichkeit die (nur Singular) brak pamięci, słaba pamięć, zapominalstwo
11. Netzwerkspeicher der (PL die Netzwerkspeicher) infor. sieciowa pamięć masowa
12. Pufferspeicher der (PL die Pufferspeicher) infor. pamięć buforowa
13. Hintergrundspeicher der (PL die Hintergrundspeicher) infor. pamięć dodatkowa
14. Operationsspeicher der (PL die Operationsspeicher) infor. pamięć operacyjna
15. Großspeicher der (PL die Großspeicher) infor. pamięć masowa
16. Cache der (PL die Caches) infor. cashe, pamięć podręczna
17. auffrischen czasownik frischt auf, frischte auf, hat aufgefrischt odświeżać, odnawiać; das Gedächtnis auffrischen odświeżać pamięć
18. Datenspeicher der (PL die Datenspeicher) infor. pamięć do zapisu danych
19. singen czasownik singt, sang, hat gesungen śpiewać; das kann ich schon singen pot. znam to już na pamięć; freudig singend rozśpiewany
20. USB-Massenspeicher der (nur Singular) infor. pamięć masowa USB
21. USB-Speicherstick der (PL die USB-Speichersticks) infor. pendrive, pamięć USB
22. USB-Stick der (PL die USB-Sticks) infor. pendrive, pamięć USB
23. solange spójnik dopóki, póki, tak długo, dotąd aż; solange ich denken kann jak daleko sięga moja pamięć
24. prägen czasownik prägt, prägte, hat geprägt wybijać, wytłaczać; Münzen prägen bić monety; sich ins Gedächtnis prägen wryć się w pamięć
25. Speicher der (PL die Speicher) spichlerz, magazyn, zbiornik, zasobnik, infor. pamięć, reg. strych
26. pauken czasownik paukt, paukte, hat gepaukt pot. wkuwać na pamięć
27. Menschengedenken das (nur Singular) pamięć ludzka; seit Menschengedenken od niepamiętnych czasów
28. Langzeitgedächtnis das (nur Singular) pamięć długotrwała
29. gedächtnisschwach przymiotnik mający słabą pamięć
30. Massenspeicher der (nur Singular) infor. pamięć masowa

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu