Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 10-21 15:40

Haseł: 66670
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Gedächtnis das (PL die Gedächtnisse) pamięć, upamiętnienie; sein Gedächtnis verlieren tracić pamięć; ein gutes/schlechtes Gedächtnis für Namen haben mieć dobrą/złą pamięć do nazwisk; jemanden/etwas im Gedächtnis behalten zachować kogoś/coś w pamięci; aus dem Gedächtnis zitieren cytować z pamięci; im kollektiven Gedächtnis der Nation w zbiorowej pamięci narodu; zum Gedächtnis der Opfer dla upamiętnienia ofiar
2. Andenken das (PL die Andenken) pamięć, wspomnienie, pamiątka
3. Erinnerungsvermögen die (nur Singular) pamięć
4. Gedenken das (nur Singular) pamięć
5. Erinnerung die (PL die Erinnerungen) wspomnienie, pamięć, pamiątka, przypomnienie, form. monit, upomnienie, skarga; zur Erinnerung an... ku pamięci... na pamiątkę...; in Erinnerung behalten zatrzymać w pamięci, pamiętać; mit diesem Ereignis verbinden sich für mich schöne Erinnerungen z tym wydarzeniem wiążą się dla mnie piękne wspomnienia
6. Arbeitsspeicher der (PL die Arbeitsspeicher) pamięć operacyjna, pamięć robocza
7. auswendig przymiotnik, przysłówek zewnętrzny, na zewnątrz, na pamięć; auswendig lernen uczyć się na pamięć; auswendig spielen muz. grać z pamięci
8. Festspeicher der (PL die Festspeicher) infor. pamięć stała
9. Kurzzeitgedächtnis das (nur Singular) pamięć krótka
10. Datenzwischenspeicher die (PL die Datenzwischenspeichern) infor. pamięć buforowa, bufor
11. Vergesslichkeit die (nur Singular) brak pamięci, słaba pamięć, zapominalstwo
12. Netzwerkspeicher der (PL die Netzwerkspeicher) infor. sieciowa pamięć masowa
13. Pufferspeicher der (PL die Pufferspeicher) infor. pamięć buforowa
14. Hintergrundspeicher der (PL die Hintergrundspeicher) infor. pamięć dodatkowa
15. Operationsspeicher der (PL die Operationsspeicher) infor. pamięć operacyjna
16. Großspeicher der (PL die Großspeicher) infor. pamięć masowa
17. Cache der (PL die Caches) infor. cashe, pamięć podręczna
18. auffrischen czasownik frischt auf, frischte auf, hat aufgefrischt odświeżać, odnawiać; das Gedächtnis auffrischen odświeżać pamięć
19. Datenspeicher der (PL die Datenspeicher) infor. pamięć do zapisu danych
20. singen czasownik singt, sang, hat gesungen śpiewać; das kann ich schon singen pot. znam to już na pamięć; freudig singend rozśpiewany
21. USB-Massenspeicher der (nur Singular) infor. pamięć masowa USB
22. USB-Speicherstick der (PL die USB-Speichersticks) infor. pendrive, pamięć USB
23. USB-Stick der (PL die USB-Sticks) infor. pendrive, pamięć USB
24. solange spójnik dopóki, póki, tak długo, dotąd aż; solange ich denken kann jak daleko sięga moja pamięć
25. prägen czasownik prägt, prägte, hat geprägt wybijać, wytłaczać; Münzen prägen bić monety; sich ins Gedächtnis prägen wryć się w pamięć
26. Speicher der (PL die Speicher) spichlerz, magazyn, zbiornik, zasobnik, infor. pamięć, reg. strych
27. pauken czasownik paukt, paukte, hat gepaukt pot. wkuwać na pamięć
28. Menschengedenken das (nur Singular) pamięć ludzka; seit Menschengedenken od niepamiętnych czasów
29. Langzeitgedächtnis das (nur Singular) pamięć długotrwała
30. gedächtnisschwach przymiotnik mający słabą pamięć

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A