pana - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-26 14:17

  • Haseł: 58325


1. Ihrer zaimek pana, pani, państwa; mein Beruf ist nicht so interessant wie Ihrer mój zawód nie jest tak ciekawy jak pana
2. Ihre zaimek pana, pani, państwa; meine Katze ist älter als Ihre mój kot jest starszy od pani kota
3. Ihres zaimek pana, pani, państwa; mein Auto ist schneller als Ihres mój samochód jest szybszy od pańskiego
4. ihretwegen przysłówek dla pana/pani, ze względu na pana/panią, dla nich, ze względu na nich
5. verunehren czasownik verunehrt, verunehrte, hat verunehrt dawn. hańbić; du sollst den Namen Gottes nicht verunehren rel. nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno
6. Bemühung die (PL die Bemühungen) staranie, trud, wysiłek; vergebliche Bemühungen próżne starania, daremne wysiłki; vielen Dank für Ihre Bemühungen bardzo dziękuję za pana/pani trud
7. Beantwortung die (PL die Beantwortungen) odpowiedź; in Beantwortung Ihres Schreibens w odpowiedzi na Pana/Pani pismo
8. Ihrerseits przysłówek z pani/pana/państwa strony
9. gestatten czasownik gestattet, gestattete, hat gestattet pozwalać, zezwalać; sich (DAT) etwas (AKK) gestatten pozwalać sobie na coś; gestatten Sie? pozwoli Pan?; ich habe mir gestattet, Sie anzurufen pozwoliłem sobie do Pana zadzwonić
10. hinführen czasownik führt hin, führte hin, hat hingeführt doprowadzać, zaprowadzać jemanden zu etwas kogoś do czegoś; soll ich Sie zu Ihrem Zimmer hinführen? czy zaprowadzić Pana/Panią do jego/jej pokoju?; wo soll das hinführen? do czego to prowadzi?; die Studenten durch gründliche Anleitung zu tieferem Verständnis hinführen doprowadzić studentów do głębszego zrozumienia poprzez gruntowne szkolenie
11. Erlaubnis die (PL die Erlaubnisse) pozwolenie, zezwolenie; jemandem die Erlaubnis zu etwas erteilen/verweigern udzielać/odmawiać komuś pozwolenia; um Erlaubnis bitten prosić o pozwolenie; eine Erlaubnis einholen załatwiać pozwolenie; mit Ihrer Erlaubnis za pana/pani pozwoleniem
12. Panflöte die (PL die Panflöten) fletnia Pana
13. Bitte die (PL die Bitten) prośba; an jemanden eine Bitte haben mieć prośbę do kogoś; ich habe eine Bitte an Sie mam do pana/pani/państwa prośbę; auf seine Bitte hin na jego prośbę; eine höfliche Bitte uprzejma prośba; eine Bitte um Hilfe/Verzeihung prośba o pomoc/przebaczenie; eine Bitte an jemanden richten kierować prośbę do kogoś; jemandem eine Bitte abschlagen odrzucać czyjąś prośbę


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.