państwo - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-14 16:59

  • Haseł: 58325


1. Staat der (PL die Staaten) państwo; ein souveräner/demokratischer Staat państwo suwerenne/demokratyczne; einen neuen Staat gründen założyć nowe państwo; den Staat vor inneren und äußeren Feinden schützen chronić państwo przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi; den Staat verteidigen bronić państwo; zum Wohle des Staates dla dobra państwa; die Trennung von Kirche und Staat rozdział Kościoła od państwa; der Staat Washington stan Waszyngton
2. Stadtstaat der (PL die Stadtstaaten) hist. miasto-państwo
3. Föderativstaat der (PL die Föderativstaaten) państwo związkowe, państwo federacyjne, państwo federalne
4. Obrigkeitsstaat der (PL die Obrigkeitsstaaten) państwo autokratyczne, państwo autorytarne
5. Drittstaat der (PL die Drittstaaten) państwo niezrzeszone w organizacji międzynarodowej, państwo niebędące stroną umowy międzynarodowej; Drittstaaten państwa nienależące do Unii Europejskiej
6. Herrschaft die (nur Singular) władza, panowanie; die (PL die Herrschaften) państwo was wünschen die Herrschaften? czego sobie Państwo życzą?
7. Gliedstaat der (PL die Gliedstaaten) państwo członkowskie, państwo sfederalizowane
8. Nachbarstaat der (PL die Nachbarstaaten) państwo sąsiadujące, państwo ościenne
9. Militärstaat der (PL die Militärstaaten) państwo wojskowe, państwo militarne
10. Sozialstaat der (PL die Sozialstaaten) państwo opiekuńcze, państwo socjalne
11. Rechtsstaat der (PL die Rechtsstaaten) państwo prawa
12. geehrt przymiotnik szanowny; sehr geehrte Damen und Herren szanowne panie, szanowni panowie, szanowni Państwo; sehr geehrte Frau szanowna Pani; sehr geehrter Herr szanowny Panie
13. Zwischenstaat der (PL die Zwischenstaaten) państwo buforowe
14. Bundesstaat der (PL die Bundesstaaten) federacja, państwo związkowe, stan (w Stanach Zjednoczonych)
15. Mitgliedsstaat der (PL die Mitgliedsstaaten) państwo członkowskie
16. Mehrvölkerstaat der (PL die Mehrvölkerstaaten) państwo wielonarodowe
17. Vielnationalitätenstaat der (PL die Vielnationalitätenstaaten) państwo wielonarodowościowe
18. Gläubigerstaat der (PL die Gläubigerstaaten) ekon. państwo wierzyciel
19. Signatarstaat der (PL die Signatarstaaten) państwo sygnatariusz
20. Ständestaat der (PL die Ständestaaten) polit. państwo stanowe
21. Vielvölkerstaat der (PL die Vielvölkerstaaten) państwo wielonarodowościowe
22. Industriestaat der (PL die Industriestaaten) państwo uprzemysłowione
23. Agrarstaat der (PL die Agrarstaaten) państwo rolnicze
24. Wohlfahrtsstaat der (PL die Wohlfahrtsstaaten) państwo o rozbudowanym systemie ubezpieczeń społecznych
25. Inselstaat der (PL die Inselstaaten) państwo wyspiarskie
26. sind czasownik wir sind my jesteśmy, jesteśmy; sie sind oni są, są; Sie sind Pani/Pan jest, Państwo są; PATRZ sein
27. Einzelstaat der (PL die Einzelstaaten) pojedyncze państwo (w obrębie związku, federacji)
28. Binnenstaat der (PL die Binnenstaaten) państwo śródlądowe
29. Kirchenstaat der (nur Singular) hist. państwo kościelne
30. Polizeistaat der (PL die Polizeistaaten) państwo policyjne


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.