SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Affenhitze - potworny upał
das Augustwetter - sierpniowa pogoda
die Dürre - susza
das Erfrischungsgetränk - napój chłodzący
der Hitzschlag - udar cieplny
die Hitze - upał
die Hitzewelle - fala upałów
die Klimaanlage - klimatyzacja
der Sommerhimmel - letnie niebo
das Sonnenbad - kąpiel słoneczna
der Sonnenbrand - oparzenie słoneczne
die Sonnenbräune - opalenizna
der Sonnenstich - udar słoneczny
der Spätsommer - późne lato
der Waldbrand - pożar lasu

Intimbereich der (PL die Intimbereiche) intymne partie ciała, sfera intymna
entscheiden czasownik entscheidet, entschied, hat entschieden decydować, rozstrzygać über etwas (AKK) o czymś; sich entscheiden decydować się für etwas na coś, postanawiać; das Gericht wird den Streit entscheiden sąd rozstrzygnie spór; dieser Zug entschied die Schachpartie ten ruch rozstrzygnął partię szachów; morgen wird es sich entscheiden, wer recht behält jutro rozstrzygnie się, kto ma rację; sie konnte sich nur schwer entscheiden ciężko jej było się zdecydować
Partie die (PL die Partien) sport muz. partia, runda, rola (w sztuce teatralnej), partia (towaru); gute Partie dobra partia
spalten czasownik spaltet, spaltete, hat gespaltet/gespalten rozszczepiać, rozdzielać, rozłupywać, rozpłatać, rozpadać się; sich spalten rozszczepiać się, rozdzielać się, łupać się; (hat gespalten) przen. rozpadać się, dzielić się na frakcje die Partei partię
liberal przymiotnik, przysłówek liberalny, liberalnie; liberal wählen głosować na partię liberalną
Schach das (PL die Schachs) szachy, szach; eine Partie Schach partia szachów; dem König Schach bieten dać szacha królowi; Schach spielen grać w szachy
Protestwähler der (PL die Protestwähler) wyborca głosujący na znak protestu na partię inną niż rządząca
Tenor der (nur Singular) wydźwięk, prawn. sentencja (wyroku); in diesem Tenor w tym sensie; (PL die Tenöre/ austr. Tenore) muz. tenor, głos tenorowy, partia tenorowa; Tenor singen śpiewać tenorem; er hat einen hohen/hellen Tenor on ma wysoki/jasny tenor; den Tenor singen śpiewać partię tenorową; ein berühmter Tenor słynny tenor

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
entheben, bezichtigen, prasa, warten, beachten, Ferien, zwolnić, berühren, bemerken, faul, funktionieren, abbiegen, Kundenservice, Anblick, bedürfen, ustawiać, Geduld, nadawca, anbahnen, Azubi, dalej, studieren, sicher, klappt, Alter, beauftragt

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 19-08-2023 14:02
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków