person - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-21 22:49

  • Haseł: 58325


1. Person die (PL die Personen) osoba, osobistość; eine wichtige Person ważna osobistość; natürliche Person osoba fizyczna; juristische Person osoba prawna; Person des öffentlichen Lebens osoba publiczna; unerwünschte Person osoba niepożądana
2. zwote liczebnik druga (Sg, 3. Person, Femininum), drugie (PL, 3. Person)
3. zweite liczebnik druga (Sg, 3. Person, Femininum), drugie (PL, 3. Person)
4. will czasownik 1., 3. Person, Sg, Präsens von wollen
5. willst czasownik 2. Person, Sg, Präsens von wollen
6. zwotes liczebnik drugie (Sg, 3. Person, Neutrum)
7. Asi skrót od asoziale Person pot. osoba nieprzystosowana społecznie, osoba z marginesu społecznego
8. hast czasownik 2. Person Präsens von haben
9. hat czasownik 3. Person Präsens von haben
10. juristisch przymiotnik prawniczy, prawny; juristische Person osoba prawna
11. zweites liczebnik drugie (Sg, 3. Person, Neutrum)
12. solche zaimek taka, takie (Pl, 3. Person); ich habe solche Angst mam takiego stracha; solche Sachen interessieren mich nicht takie sprawy mnie nie interesują
13. solches zaimek takie (Sg, 3. Person, Neutrum); ein solches Haus taki dom
14. beschreiben czasownik beschreibt, beschrieb, hat beschrieben opisywać, zapisywać; eine Person beschreiben opisywać osobę; ein Blatt Papier beschreiben zapisywać kartkę papieru
15. pro przyimek +AKK dla, od, na; pro Person od osoby; pro Kopf na głowę; pro Stück za sztukę; pro Monat miesięcznie
16. zehntes liczebnik dziesiąte (Sg, 3. Person, Neutrum)
17. betreffend przymiotnik, przysłówek dotyczący, odpowiedni, właściwy, zainteresowany, odnośnie do; die betreffende Person wchodząca w grę osoba; die Frage betreffend odnośnie do kwestii


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.