poczucie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 11:02

  • Haseł: 58325


1. Formensinn der (nur Singular) poczucie formy
2. Selbstachtung die (nur Singular) poczucie własnej godności
3. Zugehörigkeitsgefühl das (nur Singular) poczucie przynależności
4. Schamgefühl das (nur Singular) poczucie wstydu, wstyd, wstydliwość
5. anhängen czasownik hängt an, hängte an, hat angehängt zawieszać den Mantel an einen Haken płaszcz na wieszaku, doczepiać den Wohnwagen przyczepę kempingową, dodawać, dołączać, załączać; eine Bemerkung anhängen dodawać adnotację; eine Datei an E-mail anhängen załączać plik do e-maila; hängt an, hing an, hat angehangen przen. być związanym, przylgnąć; das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen poczucie winy nigdy go nie opuszczało; einer Sekte/Glaubensrichtung anhängen być związanym z sektą/kierunkiem religijnym; einer Idee anhängen być oddanym jakiejś idei; der neuen Mode anhängen być zwolennikiem nowej mody
6. Minderwertigkeitsgefühl das (PL die Minderwertigkeitsgefühle) poczucie niższości
7. Sendungsbewusstsein das (nur Singular) poczucie misji
8. Erfolgserlebnis das (PL die Erfolgserlebnisse) poczucie spełnienia
9. Unrechtsbewusstsein das (nur Singular) poczucie niesprawiedliwości
10. Zusammengehörigkeitsgefühl das (nur Singular) poczucie wspólnoty
11. Zeitempfinden das (nur Singular) poczucie czasu
12. Zeitgefühl das (nur Singular) poczucie czasu
13. Verantwortungsbewusstsein das (nur Singular) poczucie odpowiedzialności
14. Verantwortungsgefühl das (nur Singular) poczucie odpowiedzialności
15. Realitätssinn der (nur Singular) poczucie rzeczywistości
16. Schuldbewusstsein das (nur Singular) poczucie winy, świadomość winy
17. Schuldgefühl das (PL die Schuldgefühle) poczucie winy
18. Rhythmusgefühl das (nur Singular) poczucie rytmu
19. Gefühl das (PL die Gefühle) uczucie, czucie, poczucie; nach meinem Gefühl w moim odczuciu; etwas mit Gefühl machen robić coś z uczuciem; jemandes Gefühle verletzen ranić czyjeś uczucia; jemandes Gefühle erwidern odwzajemniać czyjeś uczucia
20. Humor der (nur Singular) humor; schwarzer Humor czarny humor; Humor haben mieć humor; Sinn für Humor haben mieć poczucie humoru
21. Pflichtbewusstsein das (nur Singular) poczucie obowiązku
22. Pflichtgefühl das (nur Singular) poczucie obowiązku
23. Taktgefühl das (nur Singular) poczucie taktu, takt; viel Taktgefühl haben mieć dużo taktu, być taktownym
24. beschleichen czasownik beschleicht, beschlich, hat beschlichen skradać się, podchodzić cichaczem, nachodzić jemanden kogoś; ein Gefühl der Sorge beschlich uns lit. nachodziło nas poczucie niepokoju
25. Selbstwertgefühl das (nur Singular) poczucie własnej wartości
26. Sicherheitsgefühl das (nur Singular) poczucie bezpieczeństwa
27. Solidaritätsgefühl das (nur Singular) poczucie solidarności
28. Wirklichkeitssinn der (nur Singular) poczucie rzeczywistości, realizm
29. Rechtsgefühl das (nur Singular) poczucie sprawiedliwości
30. unsicher przymiotnik, przysłówek niepewny, wątpliwy, niebezpieczny, niepewnie, wątpliwie, niebezpiecznie; eine unsichere Gegend niebezpieczna okolica; eine zu unsichere Methode zbyt niepewna metoda; ein unsicheres Gefühl poczucie niepewności; mit unsicheren Schritten niepewnym krokiem, chwiejnym krokiem; unsicher auf den Beinen stehen niepewnie stać, chwiać się; ich bin mir unsicher, ob... nie jestem pewny, czy...


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.