•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. heimfahren czasownik fährt heim, fuhr heim, ist heimgefahren jechać do domu
2. mitfahren czasownik fährt mit, fuhr mit, ist mitgefahren jechać z kimś
3. begeben czasownik begibt, begab, hat begeben sprzedawać, puszczać w obieg; sich begeben zdarzać się, udawać się, iść, jechać, przystępować, rezygnować, zrzekać się; sich auf den Weg begeben udawać się w drogę; sich in Gefahr begeben narażać się na niebezpieczeństwo; seines Rechtes begeben rezygnować ze swego prawa
4. weiterfahren czasownik fährt weiter, fuhr weiter, ist weitergefahren jechać dalej
5. kutschen czasownik kutscht, kutschte, ist gekutscht jechać powozem
6. rodeln czasownik rodelt, rodelte, hat/ist gerodelt jeździć na sankach
7. kutschieren czasownik kutschiert, kutschierte, ist kutschiert jechać powozem; (hat kutschiert) powozić, pot. wozić, zawozić, odwozić
8. fahren czasownik fährt, fuhr, ist/hat gefahren jechać, jeździć, odjeżdżać, wyjeżdżać, udawać się, przejeżdżać, kursować / jeździć, przewozić, zawozić; Auto fahren prowadzić samochód, jeździć samochodem; mit dem Zug fahren jechać pociągiem; Fahrrad fahren jechać na rowerze; Autobahn fahren jechać autostradą; mit dem Schiff fahren płynąć statkiem; das Schiff fährt langsam statek płynie powoli; er hat den Verletzten ins Krankenhaus gefahren zawiózł rannego do szpitala; er hat seinen Wagen schrottreif gefahren zajeździł swój samochód tak, że nadaje się on na złom; der Bus fährt von Bonn nach Köln ten Autobus kursuje z Bonn do Kolonii;

ODMIANA: PRÄS ich fahre, du fährst, er fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren; IMPERF er fuhr, du fuhrst, er fuhr, wir fuhren, ihr fuhrt, sie fuhren; PERF er ist/hat gefahren; KONJ I ich fahre, du fahrest, er fahre, wir fahren, ihr fahret, sie fahren; KONJ II ich führe, du führest/führst, er führe, wir führen, ihr führet/führt, sie führen
9. radeln czasownik radelt, radelte, hat geradelt pot. jeździć na rowerze, jechać na rowerze; (hat geradelt) wykrawać radełkiem
10. verfahren czasownik verfährt, verfuhr, hat verfahren postępować, obchodzić się, poczynać sobie; nach bestimmten Prinzipien verfahren postępować zgodnie z określonymi zasadami; sich verfahren jechać niewłaściwą drogą, błądzić
11. schwarzfahren czasownik fährt schwarz, fuhr schwarz, hat schwarzgefahren jeździć na gapę
12. herunterfahren czasownik fährt herunter, fuhr herunter, ist/hat heruntergefahren jechać (tu na dół) / zwozić (tu na dół), redukować, zmniejszać, infor. zamykać, kończyć; das Programm herunterfahren zamykać program; den Computer herunterfahren wyłączać komputer
13. reiten czasownik reitet, ritt, ist/hat geritten jeździć konno
14. zurückfahren czasownik fährt zurück, fuhr zurück, ist zurückgefahren jechać z powrotem, odskakiwać, wzdrygać się; (hat zurückgefahren) odwozić kogoś
15. zufahren czasownik fährt zu, fuhr zu, ist zugefahren jechać; auf etwas/jemanden zufahren jechać w kierunku czegoś/kogoś; auf jemanden zufahren przen. porywać się na kogoś, rzucać się na kogoś
16. hinfahren czasownik fährt hin, fuhr hin, ist hingefahren jechać zu jemandem do kogoś; (hat hingefahren) zawozić
17. skaten czasownik skatet, skatete, ist/hat geskatet pot. jeździć na rolkach, jeździć na deskorolce
18. nachfahren czasownik fährt nach, fuhr nach, ist nachgefahren jechać jemandem za kimś
19. entlangfahren czasownik fährt entlang, fuhr entlang, ist entlanggefahren jechać wzdłuż an etwas (DAT) czegoś; die Straße entlangfahren jechać ulicą

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.