•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-04 16:52

  • Haseł: 65700


Testy językowe
1. Anlass der (PL die Anlässe) powód, przyczyna, okazja, sposobność; keinen Anlass zur Freude haben nie mieć powodu do radości; nichtiger Anlass błahy powód; Anlass für seine Beschwerde powód jego skargi; aus gegebenem Anlass w związku z zainstniałą sytuacją; ein besonderer Anlass szczególna okazja; alle waren dem Anlass entsprechend gekleidet wszyscy byli ubrani stosownie do okazji
2. Veranlassung die (PL die Veranlassungen) powód, spowodowanie, pretekst, sposobność, polecenie, zarządzenie; auf seine Veranlassung za jego sprawą, z jego polecenia
3. Ursache die (PL die Ursachen) przyczyna, powód; keine Ursache! nie ma za co!, to drobiazg!
4. Kündigungsgrund der (PL die Kündigungsgründe) powód zwolnienia, powód wypowiedzenia
5. Hauptgrund der (PL die Hauptgründe) główna przyczyna, zasadnicza przyczyna, główny powód
6. Grund der (PL die Gründe) grunt, ziemia, przyczyna, powód, tło, dno, podstawa, istota rzeczy, fundament; aus diesem Grund z tego powodu; einer Sache auf den Grund gehen dochodzić sedna sprawy; auf Grund laufen osiąść na mieliźnie
7. angeben czasownik gibt an, gab an, hat angegeben podawać, nadawać, twierdzić, deklarować, zgłaszać, pot. przechwalać się, chełpić się, sport serwować; Personalien/seine Adresse podawać dane osobwe/swój adres; etwas als Grund angeben podawać coś jako powód; die Richtung/das Tempo angeben nadawać kierunek/tempo; etwas nicht mit Bestimmtheit angeben können nie móc stwierdzić czegoś z pewnością; zur angegebenen Zeit kommen przybyć w podanym czasie; einen Diebstahl angeben zgłaszać kradzież; gib bloß nicht so an! nie przechwalaj tak się!
8. Hauptursache die (PL die Hauptursachen) główny powód
9. Beschwerde die (PL die Beschwerden) zażalenie, skarga, dolegliwość, uciążliwość; Grund zur Beschwerde haben mieć powód do skargi; Beschwerde einlegen/einreichen prawn. wnosić zażalenie; mit etwas Beschwerden haben med. mieć dolegliwości czegoś
10. Freibrief der (PL die Freibriefe) hist. list żelazny, glejt, swoboda, przyzwolenie; jemandem für etwas einen Freibrief geben dawać komuś wolną rękę w czymś; das ist kein Freibrief für... to jeszcze nie powód aby..., to jeszcze nie upoważnia do...
11. Kläger der (PL die Kläger) skarżący, oskarżyciel, prawn. powód
12. unerfindlich przymiotnik niepojęty, niezrozumiały, niewytłumaczalny, nieznany (powód)

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu