Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 10-21 15:40

Haseł: 66670
R E K L A M A


R E K L A M A

1. verursachen czasownik verursacht, verursachte, hat verursacht powodować, sprawiać, narażać, stawać się powodem, wyrządzać; etwas (AKK) verursachen powodować coś; Schaden verursachen wyrządzać szkodę
2. anstiften czasownik stiftet an, stiftete an, hat angestiftet powodować, podżegać; Unheil anstiften powodować nieszczęście; jemaden zu etwas anstiften podżegać kogoś do czegoś
3. herbeiführen czasownik führt herbei, führte herbei, hat herbeigeführt powodować, doprowadzać einen Kompromiss do kompromisu; Unglück herbeiführen sprowadzać nieszczęście
4. bewirken czasownik bewirkt, bewirkte, hat bewirkt powodować, wywoływać, sprawiać
5. veranlassen czasownik veranlasst, veranlasste, hat veranlasst powodować, skłaniać, zlecać, polecać, dopilnować, zarządzać, kazać; zu einem Entschluss veranlassen skłaniać do decyzji; zum Nachdenken veranlassen skłaniać do myślenia; jemanden dazu veranlassen etwas zu tun skłaniać kogoś do zrobienia czegoś; veranlassen, dass jemand etwas tut zlecać komuś wykonanie czegoś; ich werde dann alles Weitere veranlassen dopilnuję całej reszty
6. stiften czasownik stiftet, stiftete, hat gestiftet fundować, powodować; Frieden/Brand stiften krzewić pokój / podkładać ogień
7. sorgen czasownik sorgt, sorgte, hat gesorgt troszczyć się, starać się, wywoływać, powodować; für etwas sorgen troszczyć się o coś; für jemanden sorgen dbać o kogoś; dafür sorgen, dass... dbać o to, by...; sich sorgen martwić się, niepokoić się; sich um jemanden sorgen martwić się o kogoś, niepokoić się o kogoś; für jemandes Lebensunterhalt sorgen zapewniać komuś utrzymanie
8. tun czasownik tut, tat, hat getan czynić, robić, dokonywać, powodować, wyrządzać; eine Äußerung tun robić uwagę; sein Mögliches tun uczynić co tylko możliwe; es tut mir Leid przykro mi; mit jemandem/etwas zu tun haben mieć z kimś/czymś do czynienia; etwas in den Schrank tun pot. odkładać coś do szafy
9. quellen czasownik quillt, quoll, ist gequollen wypływać, tryskać, wytryskiwać, sączyć się, pęcznieć; quellt, quellte, hat gequellt moczyć, powodować pęcznienie
10. blähen czasownik bläht, blähte, hat gebläht nadymać, wzdymać, powodować wzdęcia; sich blähen nadymać się
11. lostreten czasownik tritt los, trat los, hat losgetreten powodować przez nadepnięcie, wywoływać przez nadepnięcie; eine Lawine lostreten wywołać lawinę
12. umwälzen czasownik wälzt um, wälzte um, hat umgewälzt przewracać, dokonywać przewrotu, tech. powodować cyrkulację
13. verschulden czasownik verschuldet, verschuldete, hat verschuldet zadłużać, zawinić; einen Unfall verschulden powodować wypadek
14. erzeugen czasownik erzeugt, erzeugte, hat erzeugt wytwarzać, wywoływać, powodować, austr. produkować; Reibung erzeugt Wärme tarcie wytwarza ciepło; Strom erzeugen wytwarzać prąd; Kleider erzeugen produkować ubrania
15. verkrüppeln czasownik verkrüppelt, verkrüppelte, hat verkrüppelt okaleczać, powodować kalectwo; (ist verkrüppelt) karłowacieć
16. dahinraffen czasownik rafft dahin, raffte dahin, hat dahingerafft lit. powodować nagłą śmierć, zabierać; die Seuche hat viele dahingerafft zaraza zabrała wielu

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A