•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. Strom der (PL die Ströme) prąd, rzeka, prąd rzeki, strumień, nurt, prąd (elektryczny); Strom führend przewodzący prąd; den Strom einschalten włączyć zasilanie, pot. włączyć prąd; gegen den Strom schwimmen przen. płynąć pod prąd; mit dem Strom schwimmen przen. płynąć z prądem
2. Strömung die (PL die Strömungen) nurt, prąd, kierunek
3. Schwachstrom der (PL die Schwachströme) prąd słaby, prąd nieskonapięciowy
4. Laststrom der (nur Singular) tech. prąd obciążenia
5. gleichrichten czasownik richtet gleich, richtete gleich, hat gleichgerichtet tech. prostować elektrischen Strom prąd elektryczny
6. Drehstrom der (nur Singular) fiz. prąd trójfazowy
7. Mehrphasenstrom der (nur Singular) prąd kilkufazowy
8. erfassen czasownik erfasst, erfasste, hat erfasst chwytać, ujmować, pojmować, rozumieć, potrącać (samochodem), porywać (prąd rzeki); den Arm erfassen chwytać za ramię; in der Statistik erfassen ujmować w statystyce
9. Falschfahrer der (PL die Falschfahrer) kierowca jadący pod prąd
10. Falschfahrerin die (PL die Falschfahrerinnen) kierowca jadący pod prąd (kobieta)
11. Notstrom der (nur Singular) prąd z zasilania awaryjnego
12. schlucken czasownik schluckt, schluckte, hat geschluckt łykać, połykać, przełykać, pot. pochłaniać, pożerać (benzynę, prąd)
13. flussauf przysłówek w górę rzeki, pod prąd
14. flussaufwärts przysłówek w górę rzeki, pod prąd
15. Kraftstrom der (nur Singular) tech. prąd trójfazowy
16. Nennstrom der (PL die Nennströme) tech. prąd znamionowy
17. Ruhestrom der (PL die Ruheströme) tech. prąd spoczynkowy
18. verstromen czasownik verstromt, verstromte, hat verstromt przetwarzać na prąd
19. Kunstrichtung die (PL die Kunstrichtungen) kierunek w sztuce, nurt w sztuce, prąd w sztuce
20. Aufstrom der (PL die Aufströme) strumień wstępujący, prąd wstępujący
21. Abwind der (PL die Abwinde) meteo. wiatr zstępujący, prąd zstępujący
22. Gleichstrom der (nur Singular) fiz. prąd stały
23. Zweiphasenstrom der (nur Singular) fiz. prąd dwufazowy
24. leiten czasownik leitet, leitete, hat geleitet prowadzić, kierować, zarządzać, przewodniczyć; ein Geschäft leiten prowadzić interes; Strom leiten przewodzić prąd
25. erzeugen czasownik erzeugt, erzeugte, hat erzeugt wytwarzać, wywoływać, powodować, austr. produkować; Reibung erzeugt Wärme tarcie wytwarza ciepło; Strom erzeugen wytwarzać prąd; Kleider erzeugen produkować ubrania
26. gegen przyimek + AKK przeciw, przeciwko, około; gegen jemanden/etwas sein być przeciwko komuś/czemuś; ich habe nichts gegen ihn nie mam nic przeciw niemu; gegen den Strom pod prąd; gegen die Sonne schauen patrzeć pod słońce; das ist gegen das Gesetz to jest sprzeczne z prawem; gegen die Tür schlagen walić w drzwi; gegen Kaution za kaucją; der Regen klatscht gegen das Fenster deszcz stuka w okno
27. Golfstrom der (nur Singular) Prąd Zatokowy, Golfsztrom
28. Geisterfahrer der (PL die Geisterfahrer) pot. kierowca jadący pod prąd
29. Aufwind der (PL die Aufwinde) geo. wiatr wstępujący, prąd wstępujący; sich im Aufwind befinden przen. rozwijać się
30. Geistesströmung die (PL die Geistesströmungen) prąd umysłowy, nurt intelektualny

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.