•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. schildern czasownik schildert, schilderte, hat geschildert przedstawiać, opisywać, opowiadać; kaum zu schildern nie do opisania; eine Situation schildern przedstawiać sytuację; etwas anschaulich/lebhaft schildern przedstawiać coś jasno/żywo
2. darstellen czasownik stellt dar, stellte dar, hat dargestellt przedstawiać, odgrywać rolę, opisywać, relacjonować
3. unterbreiten czasownik unterbreitet, unterbreitete, hat unterbreitet przedkładać, przedstawiać einen Vorschlag propozycję
4. vorstellen czasownik stellt vor, stellte vor, hat vorgestellt stawiać przed kimś, wysuwać, oznaczać, przedstawiać, znaczyć, reprezentować; sich (DAT) vorstellen wyobrażać sobie, przedstawiać sobie; sich (AKK) vorstellen przedstawiać się
5. vortragen czasownik trägt vor, trug vor, hat vorgetragen referować, przedstawiać, wykładać, deklamować, recytować, muz. wykonywać
6. präsentieren czasownik präsentiert, präsentierte, hat präsentiert prezentować, przedstawiać
7. zeigen czasownik zeigt, zeigte, hat gezeigt pokazywać, ukazywać, przedstawiać, wskazywać, nadawać, wyświetlać (film); jemandem etwas zeigen pokazywać coś komuś; auf jemanden zeigen pokazywać kogoś; sich hilfsbereit zeigen okazywać się pomocnym; Interesse zeigen okazywać zainteresowanie; der Versuch zeigt, dass... eksperyment dowodzi, że...; Thermometer zeigt 5°C termometr wskazuje 5°C
8. darbieten czasownik bietet dar, bot dar, hat dargeboten ofiarowywać, podawać, proponować, przedstawiać; jemandem die Hand darbieten wyciągać rękę do kogoś
9. verdeutlichen czasownik verdeutlicht, verdeutlichte, hat verdeutlicht wyjaśniać, przedstawiać wyraźniej, tłumaczyć, uzmysławiać
10. hinstellen czasownik stellt hin, stellte hin, hat hingestellt odstawiać, stawiać, przedstawiać
11. abbilden czasownik bildet ab, bildete ab, hat abgebildet odmalowywać, odtwarzać, przedstawiać, odwzorowywać
12. realistisch przymiotnik realistyczny; etwas realistisch darstellen przedstawiać coś realistycznie
13. Zukunft die (PL die Zukünfte, mst Singular) przyszłość, jęz. forma czasu przyszłego; in Zukunft w przyszłości; das hat keine Zukunft to nie ma przyszłości; abwarten, was die Zukunft bringt czekać, co przyniesie przyszłość; eine unsichere/ungewisse Zukunft niepewna przyszłość; auf eine bessere Zukunft hoffen mieć nadzieję na lepszą przyszłość; Zukunft in düsteren Farben malen przedstawiać przyszłość w ciemnych barwach
14. verbildlichen czasownik verbildlicht, verbildlichte, hat verbildlicht przedstawiać obrazowo
15. beschönigen czasownik beschönigt, beschönigte, hat beschönigt upiększać, przedstawiać w lepszym świetle
16. raffen czasownik rafft, raffte, hat gerafft zagarniać, marszczyć, skracać, przedstawiać skrótowo, pot. pojmować, kumać, rozumieć
17. plastisch przymiotnik, przysłówek plastyczny, obrazowy, plastycznie, obrazowo; etwas plastisch darstellen przedstawiać coś obrazowo
18. vorlegen czasownik legt vor, legte vor, hat vorgelegt kłaść jemandem etwas coś przed kimś, zakładać, nakładać, przedkładać, przedstawiać, prezentować, okazywać, wykładać, sport podawać; Dokumente vorlegen okazywać dokumenty; jemandem Fragen vorlegen zadawać komuś pytania
19. versinnbildlichen czasownik versinnbildlicht, versinnbildlichte, hat versinnbildlicht przedstawiać obrazowo
20. beibringen czasownik bringt bei, brachte bei, hat beigebracht wpajać, uczyć, zadawać, przedstawiać, przedkładać; jemandem gute Manieren beibringen wpajać komuś dobre maniery; eine Wunde beibringen zadawać ranę
21. nachzeichnen czasownik zeichnet nach, zeichnete nach, hat nachgezeichnet odrysowywać Konturen kontury; etwas nachzeichnen przen. przedstawiać coś, oddawać coś

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu