•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-10 03:12

  • Haseł: 66035


1. zugeben czasownik gibt zu, gab zu, hat zugegeben dodawać, dokładać, dorzucać, przyznawać, przystawać, godzić się, przyzwalać etwas na coś; ich gebe zu, dass ich mich geirrt habe przyznaję, że się pomyliłem; der Sänger gab noch ein Volkslied zu śpiewak na bis zaśpiewał pieśń ludową
2. zugestehen czasownik gesteht zu, gestand zu, hat zugestanden przyznawać; Rabatt zugestehen udzielać rabatu
3. zubilligen czasownik billigt zu, billigte zu, hat zugebilligt przyznawać, udzielać
4. konzedieren czasownik konzediert, konzedierte, hat konzediert lit. przyznawać
5. einräumen czasownik räumt ein, räumte ein, hat eingeräumt układać, umieszczać, ustawiać, meblować, przyznawać, udzielać; den Vorrang / Kredit / Nutzungsrechte einräumen przyznawać pierwszeństwo / kredyt / prawo użytkowania; jemandem Rechte einräumen przyznawać komuś prawa; er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war musiał przyznać, że przybył znacznie za późno; die Manipulation einräumen przyznać się do manipulacji
6. anerkennen czasownik erkennt an, erkannte an, hat anerkannt uznawać, przyznawać
7. eingestehen czasownik gesteht ein, gestand ein, hat eingestanden przyznawać się, wyznawać; den Mord eingestehen przyznawać się do morderstwa
8. vergeben czasownik vergibt, vergab, hat vergeben przebaczać, przydzielać, dawać, przyznawać, rozdawać, marnować, przepuszczać; jemandem etwas vergeben komuś coś przebaczyć; einen Auftrag vergeben dawać zlecenie; der Friedensnobelpreis wurde an eine Amerikanerin vergeben pokojowa nagroda Nobla została przyznana Amerykance; die Stelle ist schon vergeben stanowisko jest już zajęte; auf den letzten Metern vergab die Läuferin die Chance zum Sieg na ostatnich metrach biegaczka zmarnowała szansę na zwycięstwo
9. bewilligen czasownik bewilligt, bewilligte, hat bewilligt zezwalać, zgadzać się, uchwalać; den Kredit bewilligen przyznawać kredyt, udzielać kredytu
10. bekennen czasownik bekennt, bekannte, hat bekannt przyznawać się, wyznawać; Sünden bekennen wyznawać grzechy; sich zu einer Religion bekennen wyznawać religię
11. outen czasownik outet, outete, hat geoutet; sich outen przyznawać się do homoseksualizmu
12. zuschlagen czasownik schlägt zu, schlug zu, hat zugeschlagen zatrzaskiwać, przybijać, zabijać gwoździami, przybijać (na licytacji), przydzielać, przyznawać; (ist zugeschlagen) zatrzaskiwać, uderzać auf jemanden na kogoś
13. berenten czasownik berentet, berentete, hat berentet form. przyznawać emeryturę, przenosić na emeryturę
14. zumessen czasownik misst zu, maß zu, hat zugemessen odmierzać, dawkować, dozować, przydzielać, przyznawać, wyznaczać (termin)
15. zusprechen czasownik spricht zu, sprach zu, hat zugesprochen prawn. przyznawać, zasądzać, przemawiać jemandem do kogoś; jemandem Trost zusprechen pocieszać kogoś; das Kind wurde dem Vater zugesprochen opiekę nad dzieckiem przyznano ojcu; dem Alkohol zusprechen popijać alkohol
16. verleihen czasownik verleiht, verlieh, hat verliehen wypożyczać, pożyczać etwas an jemanden coś komuś, nadawać jemandem einen Orden/Titel komuś order/tytuł, przyznawać jemandem einen Preis komuś nagrodę; jemandem Kraft verleihen dawać komuś siłę; etwas Glanz verleihen nadawać czemuś blask, nabłyszczać coś, dodawać czemuś blasku, dodawać czemuś splendoru, uświetniać coś
17. absprechen czasownik spricht ab, sprach ab, hat abgesprochen odmawiać, nie przyznawać, odbierać, omawiać, uzgadniać; jemandem die Hoffnung absprechen odbierać komuś nadzieję
18. zuteilen czasownik teilt zu, teilte zu, hat zugeteilt przydzielać, wydzielać, przyznawać
19. geständig przymiotnik przyznający się; geständig sein przyznawać się
20. verleugnen czasownik verleugnet, verleugnete, hat verleugnet nie przyznawać się, zaprzeczać, zapierać się, wypierać się
21. gestehen czasownik gesteht, gestand, hat gestanden przyznawać się
22. einbürgern czasownik bürgert ein, bürgerte ein, hat eingebürgert przyznawać obywatelstwo; sich einbürgern uzyskiwać obywatelstwo, rozpowszechniać się
23. zuwenden czasownik wendet zu, wandte zu, hat zugewandt zwracać, obdarzać, przyznawać, udzielać, zajmować się; jemandem das Gesicht zuwenden zwracać twarz ku komuś; jemandem seine Liebe zuwenden darzyć kogoś miłością; eine Unterstützung zuwenden udzielać wsparcia; sich zuwenden zwracać się, obracać się, zajmować się

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu