SŁOWNIK DEPL.PL
auskleiden czasownik kleidet aus, kleidete aus, hat ausgekleidet rozbierać, wykładać mit etwas czymś
abrüsten czasownik rüstet ab, rüstete ab, hat abgerüstet usuwać rusztowania, rozbierać rusztowania, mil. rozbrajać się
ausziehen czasownik zieht aus, zog aus, hat/ist ausgezogen zdejmować, rozkładać, wyciągać / wyprowadzać się; sich ausziehen rozbierać się; Schuhe ausziehen zdejmować buty; Unkraut ausziehen pielić chwasty; Tisch ausziehen rozkładać stół; Antenne ausziehen wyciągać antenę; ich will aus diesem Haus ausziehen chcę wyprowadzić się z tego domu
zerlegen czasownik zerlegt, zerlegte, hat zerlegt rozkładać (maszynę), rozbierać, rozmontowywać, oprawiać (zwierzę), dzielić (na porcje)
abtragen czasownik trägt ab, trug ab, hat abgetragen znosić, zbierać, zrównywać, niwelować, wyburzać; vom Tisch abtragen zbierać ze stołu; ein Haus abtragen wyburzać dom, rozbierać dom; einen Anzug abtragen znosić ubranie, zużyć ubranie; sich abtragen znosić się, zużyć się (odzież)
abbauen czasownik baut ab, baute ab, hat abgebaut demontować, rozbierać, eksploatować, wydobywać, redukować, zmniejszać; das Personal abbauen redukować personel
einreißen czasownik reißt ein, riss ein, hat eingerissen nadrywać, rozbierać; (ist eingerissen) rozerwać się, szerzyć się
ausschlachten czasownik schlachtet aus, schlachtete aus, hat ausgeschlachtet patroszyć, oprawiać, pot. rozbierać na części, wyzyskiwać, wyeksploatować, wykorzystywać
entblößen czasownik entblößt, entblößte, hat entblößt odsłaniać, odkrywać, osłabiać; sich entblößen rozbierać się
entkleiden czasownik entkleidet, entkleidete, hat entkleidet rozbierać, obnażać, pozbawiać, ogołacać; sich entkleiden rozbierać się; jemanden seines Amtes entkleiden złożyć kogoś z urzędu


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią


A inni użytkownicy szukali:
rozebrac, bijatyka, beugen, wachac, stało się, bieżący, zbiórka, zbić, wytrzymac, składka, untätig, bierny, Stellungsbefehl, rożek, interes, Drehbuch, Schatz, soki, befriedigung, schweiz, bezalkoholowy, biedny, entbinden, leidlich, überaus

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków