SŁOWNIK DEPL.PL
Befehl der (PL die Befehle) rozkaz, nakaz, komenda, infor. polecenie; einen Befehl verweigern odmówić wykonania rozkazu; auf Befehl na rozkaz
Geheiß das (PL die Geheiße) rozkaz, ustne polecenie
Order die (PL die Ordern) rozkaz; (PL die Orders) zamówienie, zlecenie
Räumungsbefehl der (PL die Räumungsbefehle) rozkaz opuszczenia, nakaz eksmisji
erteilen czasownik erteilt, erteilte, hat erteilt udzielać, wydawać; eine Rüge erteilen udzielać nagany; den Befehl erteilen wydawać rozkaz
Feuerbefehl der (PL die Feuerbefehle) rozkaz strzelania
Marschbefehl der (PL die Marschbefehle) rozkaz wymarszu
Einsatzbefehl der (PL die Einsatzbefehle) rozkaz operacyjny
Folge die (PL die Folgen) następstwo, ciąg, kolejność, skutek, konsekwencja, odcinek (serialu); etwas zur Folge haben pociągnąć za sobą; einem Befehl/einer Bitte Folge leisten wykonywać rozkaz/spełniać prośbę; der Einladung Folge leisten przyjmować zaproszenie
Schießbefehl der (PL die Schießbefehle) rozkaz oddania strzału
ausgeben czasownik gibt aus, gab aus, hat ausgegeben wydawać, wydawać pieniądze; Fahrkarten ausgeben wydawać bilety; Aktien ausgeben emitować akcje; wie viel hast du schon dafür ausgegeben? ile już na to wydałeś?; Essen an jemanden ausgeben wydawać komuś jedzenie; den Befehl ausgeben wydawać rozkaz; sich als Lehrer ausgeben podawać się za nauczyciela; eine Runde/ein Bier ausgeben pot. stawiać kolejkę/piwo
Erschießungsbefehl der (PL die Erschießungsbefehle) rozkaz rozstrzelania


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Betriebsabteilung, zweierlei, Vorratsdatenspeicherung, przerywać, wiadomości, tokarka, migotać, Flickerei, podwójnie, dwutorowo, Schachteln, pozdrowić, Wiederaufbau, odbudowa, czytnik, Mädel, kaschieren, einhaken, Schöffe, Jubilar, Auswirkungen, bezbarwny, oryginalny, talerze, komponent, order

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków