SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Kurzweil die (nur Singular) rozrywka, zabawa
Amüsement das (PL die Amüsements) rozrywka, wesołość
Lustbarkeit die (PL die Lustbarkeiten) zabawa, rozrywka
Unterhaltung die (PL die Unterhaltungen) zabawa, rozrywka, rozmowa; die (nur Singular) utrzymanie, podtrzymanie, utrzymywanie, podtrzymywanie
Vergnügen das (PL die Vergnügen) przyjemność, rozrywka; viel Vergnügen! dobrej zabawy!; mit Vergnügen! z przyjemnością; das Vergnügen ist ganz meinerseits/ganz auf meiner Seite cała przyjemność po mojej stronie; erst die Arbeit dann das Vergnügen najpierw praca, potem odpoczynek
Vergnügung die (PL die Vergnügungen) zabawa, rozrywka
Volksbelustigung die (PL die Volksbelustigungen) zabawa ludowa; (nur Singular) rozrywka ludowa
Zerstreuung die (PL die Zerstreuungen) rozproszenie, rozpędzenie der Demonstranten demonstrantów, roztargnienie, rozwianie eines Verdachts podejrzenia, rozrywka; kleine Zerstreuungen drobne rozrywki; Zerstreuung suchen szukać rozrywki; zur Zerstreuung dla rozrywki
Entertainment das (nur Singular) rozrywka, sztuka estradowa
Ablenkung die (PL die Ablenkungen) odchylenie, dewiacja, uchylenie, zboczenie, odwrócenie uwagi, rozrywka
leicht przymiotnik, przysłówek lekki, łatwy, prosty, nieskomplikowany, lekko strawny, lekko, łatwo, prosto; leichte Artillerie lekka artyleria; leichte Musik/Unterhaltung lekka muzyka/rozrywka; leichte Kost lekkostrawna dieta; das kann man leicht lernen tego można się łatwo nauczyć; die Maschine ist leicht zu bedienen ta maszyna jest łatwa w obsłudze; eine leichte Arbeit lekka praca; sie hatte es nicht leicht mit ihrem Mann ona nie ma łatwo ze swoim mężem; einen leichten Gang haben mieć lekki krok; die Frage ist nicht leicht zu beantworten nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie; etwas ist leicht löslich coś jest łatwo rozpuszczalne; er hat einen leichten Akzent on ma lekki akcent
Spielverhalten das (nur Singular) zachowanie związane z zabawą, zachowanie związane z rozrywką

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
ostrożny, knutschen, knarzen, regularnie, pesymistyczny, anmerken, getroffen, popołudnie, polska, Ausschlag, Rötung, optymistyczny, niedostępny, verdächtigen, aufwärts, umriss, Finsternis, abwärts, Linienflugzeuge, einheitlich, kciuk, beziehungsweise, Mücke, Einbürgerung, artykuł, trudności

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków