SŁOWNIK DEPL.PL
Erz das (PL die Erze) ruda, kruszec, spiż
Mischerz das (PL die Mischerze) ruda mieszana, ruda wieloskładnikowa
Gabelweihe die (PL die Gabelweihen) orn. kania ruda
Eisenerz das (PL die Eisenerze) ruda żelaza
Haar das (PL die Haare) włos, włosy, owłosienie; er hat blondes Haar on jest blondynem; sie hat rotes Haar ona jest ruda; die Haare offen tragen nosić rozpuszczone włosy; jemanden an den Haaren ziehen ciągnąć kogoś za włosy
Königsweihe die (PL die Königsweihen) orn. kania ruda
Rötelmaus die (PL die Rötelmäuse) zool. nornica ruda
Schlich der (PL die Schliche) ruda wzbogacona; Schliche pot. kruczki, sztuczki, wybiegi; jemandem auf die Schliche kommen poznać się na czyichś sztuczkach, przejrzeć czyjeś zamiary
Rotmilan der (PL die Rotmilane) orn. kania ruda


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
podważać, zmęczony, Folter, ładnie, uważam, sądzę, Flug, winiarnia, erklären, dingen, ściany, żegluga, dominujący, Beschichtung, urząd, czyścić, brzydki, ebenso, einschätzen, kobieta, ładna, niebo, kontaktować, zelebrieren, dziękować, patrzyć

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków