Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 01-10 01:52

Haseł: 67115
R E K L A M A


R E K L A M A

1. werfen czasownik wirft, warf, hat geworfen rzucać, ciskać, miotać; einen Blick auf jemanden werfen rzucać okiem na kogoś; mit Geld werfen szastać pieniędzmi; eine Runde werfen stawiać kolejkę; eine Frage in die Diskussion werfen poruszać jakąś kwestię w dyskusji; sich jemandem an den Hals werfen rzucać się komuś na szyję
2. hinwerfen czasownik wirft hin, warf hin, hat hingeworfen pot. rzucać na ziemię, rzucać, szkicować, kreślić; sich hinwerfen rzucać się
3. schmeißen czasownik schmeißt, schmiss, hat geschmissen pot. rzucać, porzucać, wywalać, uporać się; mit etwas schmeißen rzucać czymś; eine Runde schmeißen stawiać kolejkę
4. vorwerfen czasownik wirft vor, warf vor, hat vorgeworfen zarzucać jemandem etwas komuś coś; rzucać; einem Tier etwas zum Fraß vorwerfen rzucać zwierzęciu coś do żarcia
5. schleudern czasownik schleudert, schleuderte, hat geschleudert rzucać, ciskać, odwirowywać, wpadać; ins Schleudern geraten wpadać w poślizg
6. auswerfen czasownik wirft aus, warf aus, hat ausgeworfen wyrzucać, rzucać, wykopywać, wydatkować; Netz auswerfen zarzucać sieć
7. hinhauen czasownik haut hin, haute hin, ist hingehauen pot. wywalić się, runąć jak długi; (hat hingehauen) pot. wyrżnąć, wystarczyć, udawać się, ciskać, rzucać; sich hinhauen ciskać się, rzucać się; es wird schon hinhauen pot. na pewno się uda; die Arbeit hinhauen pot. odwalać robotę, pracować byle jak
8. Streiflicht das (PL die Streiflichter) smuga światła; Streiflichter auf etwas werfen przen. lit. rzucać na coś światło, naświetlać coś
9. niederschmettern czasownik schmettert nieder, schmetterte nieder, hat niedergeschmettert gwałtownie rzucać, ciskać, powalić, zdruzgotać, wstrząsać jemanden kimś
10. niederwerfen czasownik wirft nieder, warf nieder, hat niedergeworfen powalać, zwalać z nóg, rzucać na ziemię, tłumić
11. Stein der (PL die Steine) kamień, pestka; mir fällt ein Stein vom Herzen przen. spadł mi kamień z serca; jemandem Steine in den Weg legen przen. rzucać komuś kłody pod nogi
12. Wind der (PL die Winde) wiatr; ein sanfter/frischer/starker Wind lekki/orzeźwiający/silny wiatr; der Wind dreht sich/schlägt um wiatr zmienia kierunek; der Wind bläst/pfeift/braust wiatr dmie/świszcze/szumi; bei Wind und Wetter w każdą pogodę; die Kräfte des Windes für etwas nutzen wykorzystywać do czegoś siłę wiatru; gegen den Wind segeln płynąć pod prąd; in den Wind reden przen. rzucać grochem o ścianę; wissen, woher der Wind weht przen. wiedzieć, skąd wieje wiatr; etwas in den Wind schreiben przen. podarować sobie coś, zapomnieć o czymś
13. herfallen czasownik fällt her, fiel her, ist hergefallen napadać, rzucać się über jemanden/etwas na kogoś/coś; über die Politiker herfallen atakować polityków; über ein Land herfallen napadać na kraj
14. wegschmeißen czasownik schmeißt weg, schmiss weg, hat weggeschmissen wyrzucać, rzucać precz, pot. wywalać
15. hergehen czasownik geht her, ging her, ist hergegangen iść, kroczyć hinter jemandem za kimś; über jemanden hergehen rzucać się na kogoś, oczerniać kogoś; es ging hoch her było hucznie, było głośno
16. wegwerfen czasownik wirft weg, warf weg, hat weggeworfen wyrzucać, rzucać precz
17. auffallen czasownik fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen rzucać się w oczy, zadziwiać, zwracać uwagę, zastanawiać
18. hermachen czasownik macht her, machte her / hermachte, hat hergemacht; sich hermachen napadać, rzucać się über jemanden na kogoś
19. entsagen czasownik entsagt, entsagte, hat entsagt zrzekać się einer Sache (DAT) czegoś; dem Rauchen entsagen rzucać palenie
20. einrennen czasownik rennt ein, rannte ein, hat eingerannt pot. rzucać się mit z / + AKK na, nieustannie nachodzić; offene Tür einrennen pot. wyważać otwarte drzwi
21. feuern czasownik feuert, feuerte, hat gefeuert palić, mil. strzelać, dawać ognia, pot. rzucać, wyrzucać z pracy; mit Kohle feuern palić węglem
22. Schlaglicht das (PL die Schlaglichter) jaskrawe światło, snop światła; ein Schlaglicht auf jemanden/etwas werfen przen. rzucać na kogoś/coś światło
23. losschießen czasownik schießt los, schoss los, hat losgeschossen pot. zaczynać strzelać, zaczynać mówić; (ist losgeschossen) wyruszać, wybiegać, pobiec, rzucać się, dopadać auf jemanden kogoś; schieß los! pot. gadaj!
24. Schatten der (PL die Schatten) cień; einen Schatten werfen rzucać cień; über seinen Schatten springen przemóc się, zdobyć się na coś
25. wuchten czasownik wuchtet, wuchtete, hat gewuchtet pot. dźwigać, taszczyć, rzucać z impetem, ciążyć, spoczywać, pot. harować; (ist gewuchtet) mknąć z impetem, przemykać, gnać
26. aufgeben czasownik gibt auf, gab auf, hat aufgegeben zadawać, nadawać, nakazywać, polecać, wysyłać, rezygnować, poddawać się; eine Hausaufgabe aufgeben zadawać pracę domową; die Hoffnung aufgeben tracić nadzieję; seine Pläne aufgeben rezygnować ze swoich planów; sein Studium aufgeben porzucać studia; den Kampf aufgeben zaprzestawać walki; seine Gewohnheiten aufgeben wyzbywać się swoich przyzwyczajeń; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
27. hinunterstürzen czasownik stürzt hinunter, stürzte hinunter, ist hinuntergestürzt upadać in den Abgrund w przepaść, zbiegać die Treppe po schodach; (hat hinuntergestürzt) spychać jemanden in den Abgrund kogoś w przepaść; sich von der Aussichtsplattform hinunterstürzen rzucać się z platformy widokowej
28. liebäugeln czasownik liebäugelt, liebäugelte, hat liebäugelt rzucać zalotne spojrzenia, flirtować mit jemandem z kimś, marzyć, nosić się z zamiarem mit etwas czegoś
29. streuen czasownik streut, streute, hat gestreut posypywać, rozsiewać, sypać, rozrzucać, być nieszczelnym; Blumen streuen rzucać kwiatki
30. stürzen czasownik stürzt, stürzte, ist gestürzt upadać, runąć, wpadać in + AKK w, do, wypadać aus z, przez; (hat gestürzt) obalać, powalać, pot. doprowadzać in + AKK do; die Regierung ist gestürzt rząd upadł; zu Boden stürzen runąć na ziemię; sich in die Arbeit stürzen rzucać się w wir pracy; sich ins Unglück stürzen sprowadzać na siebie nieszczęście

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A