•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-08 02:30

  • Haseł: 66010


1. werfen czasownik wirft, warf, hat geworfen rzucać, ciskać, miotać; einen Blick auf jemanden werfen rzucać okiem na kogoś; mit Geld werfen szastać pieniędzmi; eine Runde werfen stawiać kolejkę; eine Frage in die Diskussion werfen poruszać jakąś kwestię w dyskusji; sich jemandem an den Hals werfen rzucać się komuś na szyję
2. niederschmettern czasownik schmettert nieder, schmetterte nieder, hat niedergeschmettert gwałtownie rzucać, ciskać, powalić, zdruzgotać, wstrząsać jemanden kimś
3. hinhauen czasownik haut hin, haute hin, ist hingehauen pot. wywalić się, runąć jak długi; (hat hingehauen) pot. wyrżnąć, wystarczyć, udawać się, ciskać, rzucać; sich hinhauen ciskać się, rzucać się; es wird schon hinhauen pot. na pewno się uda; die Arbeit hinhauen pot. odwalać robotę, pracować byle jak
4. niederwerfen czasownik wirft nieder, warf nieder, hat niedergeworfen powalać, zwalać z nóg, rzucać na ziemię, tłumić
5. herfallen czasownik fällt her, fiel her, ist hergefallen napadać, rzucać się über jemanden/etwas na kogoś/coś; über die Politiker herfallen atakować polityków; über ein Land herfallen napadać na kraj
6. wegschmeißen czasownik schmeißt weg, schmiss weg, hat weggeschmissen wyrzucać, rzucać precz, pot. wywalać
7. hergehen czasownik geht her, ging her, ist hergegangen iść, kroczyć hinter jemandem za kimś; über jemanden hergehen rzucać się na kogoś, oczerniać kogoś; es ging hoch her było hucznie, było głośno
8. wegwerfen czasownik wirft weg, warf weg, hat weggeworfen wyrzucać, rzucać precz
9. losfahren czasownik fährt los, fuhr los, ist losgefahren odjeżdżać, wyruszać; auf jemanden losfahren pot. huknąć na kogoś, rzucić się na kogoś
10. auffallen czasownik fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen rzucać się w oczy, zadziwiać, zwracać uwagę, zastanawiać
11. hermachen czasownik macht her, machte her / hermachte, hat hergemacht; sich hermachen napadać, rzucać się über jemanden na kogoś
12. entsagen czasownik entsagt, entsagte, hat entsagt zrzekać się einer Sache (DAT) czegoś; dem Rauchen entsagen rzucać palenie
13. einrennen czasownik rennt ein, rannte ein, hat eingerannt pot. rzucać się mit z / + AKK na, nieustannie nachodzić; offene Tür einrennen pot. wyważać otwarte drzwi
14. feuern czasownik feuert, feuerte, hat gefeuert palić, mil. strzelać, dawać ognia, pot. rzucać, wyrzucać z pracy; mit Kohle feuern palić węglem
15. losschießen czasownik schießt los, schoss los, hat losgeschossen pot. zaczynać strzelać, zaczynać mówić; (ist losgeschossen) wyruszać, wybiegać, pobiec, rzucać się, dopadać auf jemanden kogoś; schieß los! pot. gadaj!
16. wuchten czasownik wuchtet, wuchtete, hat gewuchtet pot. dźwigać, taszczyć, rzucać z impetem, ciążyć, spoczywać, pot. harować; (ist gewuchtet) mknąć z impetem, przemykać, gnać
17. aufgeben czasownik gibt auf, gab auf, hat aufgegeben zadawać, nadawać, nakazywać, polecać, wysyłać, rezygnować, poddawać się; eine Hausaufgabe aufgeben zadawać pracę domową; die Hoffnung aufgeben tracić nadzieję; seine Pläne aufgeben rezygnować ze swoich planów; sein Studium aufgeben porzucać studia; den Kampf aufgeben zaprzestawać walki; seine Gewohnheiten aufgeben wyzbywać się swoich przyzwyczajeń; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
18. bleiben czasownik bleibt, blieb, ist geblieben zostawać, pozostawać; sitzen bleiben nie wstawać; ernsthaft bleiben zachowywać powagę; am Leben bleiben utrzymywać się przy życiu; bei der Sache bleiben nie odbiegać od tematu; ich bin heute zu Hause geblieben zostałem dzisiaj w domu; stehen bleiben nie siadać, stawać, zatrzymywać się, nie iść dalej; sitzen bleiben pot. powtarzać klasę, zimować; etwas bleiben lassen pot. zostawić coś, dać czemuś spokój, rzucić coś
19. hinunterstürzen czasownik stürzt hinunter, stürzte hinunter, ist hinuntergestürzt upadać in den Abgrund w przepaść, zbiegać die Treppe po schodach; (hat hinuntergestürzt) spychać jemanden in den Abgrund kogoś w przepaść; sich von der Aussichtsplattform hinunterstürzen rzucać się z platformy widokowej
20. hinwerfen czasownik wirft hin, warf hin, hat hingeworfen pot. rzucać na ziemię, rzucać, szkicować, kreślić; sich hinwerfen rzucać się
21. stürzen czasownik stürzt, stürzte, ist gestürzt upadać, runąć, wpadać in + AKK w, do, wypadać aus z, przez; (hat gestürzt) obalać, powalać, pot. doprowadzać in + AKK do; die Regierung ist gestürzt rząd upadł; zu Boden stürzen runąć na ziemię; sich in die Arbeit stürzen rzucać się w wir pracy; sich ins Unglück stürzen sprowadzać na siebie nieszczęście
22. zappeln czasownik zappelt, zappelte, hat gezappelt miotać się, rzucać się; vor Freude zappeln skakać z radości
23. überschatten czasownik überschattet, überschattete, hat überschattet rzucać cień etwas (AKK) na coś, zacieniać, przyćmiewać
24. schmeißen czasownik schmeißt, schmiss, hat geschmissen pot. rzucać, porzucać, wywalać, uporać się; mit etwas schmeißen rzucać czymś; eine Runde schmeißen stawiać kolejkę
25. rauchen czasownik raucht, rauchte, hat geraucht dymić, dymić się, kopcić, kurzyć, palić (o człowieku); Zigaretten rauchen palić papierosy; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
26. vorwerfen czasownik wirft vor, warf vor, hat vorgeworfen zarzucać jemandem etwas komuś coś; rzucać; einem Tier etwas zum Fraß vorwerfen rzucać zwierzęciu coś do żarcia
27. würfeln czasownik würfelt, würfelte, hat gewürfelt grać w kości, rzucać kości, kroić w kostkę
28. springen czasownik springt, sprang, ist gesprungen skakać, podskakiwać, przeskakiwać; in die Höhe springen podskakiwać do góry; ins Auge springen przen. rzucać się w oczy; über ein Hindernis springen skakać przez przeszkodę
29. Flucht die (nur Singular) ucieczka; die Flucht ergreifen rzucić się do ucieczki; auf der Flucht sein uciekać; Flucht der Jahre szybki bieg lat; jemanden in die Flucht schlagen zmuszać kogoś do ucieczki; (PL die Fluchten) rząd pokoi, amfilada, archit. lico
30. schleudern czasownik schleudert, schleuderte, hat geschleudert rzucać, ciskać, odwirowywać, wpadać; ins Schleudern geraten wpadać w poślizg

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu