skończyć - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 20:24

  • Haseł: 58325


1. beenden czasownik beendet, beendete, hat beendet skończyć, ukończyć, zakończyć; den Krieg beenden zakończyć wojnę; sein Studium beenden ukończyć studia; die Schule beenden ukończyć szkołę; ich beendete das Gespräch skończyłem rozmowę
2. beendigen czasownik beendigt, beendigte, hat beendigt skończyć, ukończyć, zakończyć
3. schließen czasownik schließt, schloss, hat geschlossen zamykać, kończyć, zawierać, wypełniać, wnioskować; Frieden schließen zawierać pokój; Freundschaft schließen zawierać przyjaźń; sich schließen zamykać się; die Läden schließen zamykać sklepy
4. enden czasownik endet, endete, hat geendet kończyć się, upływać; das wird böse enden to się źle skończy
5. ausklingen czasownik klingt aus, klang aus, ist ausgeklungen przebrzmiewać, zamierać (dźwięk), przen. kończyć się
6. scheitern czasownik scheitert, scheiterte, ist gescheitert kończyć się niepowodzeniem, rozbijać się, ponosić klęskę, ponosić fiasko; gescheiterter Selbstmörder niedoszły samobójca; gescheiterte Verhandlungen nieudane negocjacje
7. abbrechen czasownik bricht ab, brach ab, hat abgebrochen odłamywać, przerywać, kończyć, burzyć
8. abschließen czasownik schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen zamykać, kończyć, zawierać, stanowić zewnętrzną warstwę; einen Vertrag/Kredit abschließen zawierać umowę/umowę kredytową; seine Studien/sein Studium abschließen ukończyć studia; die Schule abschließen ukończyć szkołę
9. auffliegen czasownik fliegt auf, flog auf, ist aufgeflogen wzlatywać, wznosić się, wylatywać w powietrze, rozwierać się (okno), pot. wpaść, skończyć się nagle wskutek ujawnienia; der Rauschgiftschmuggel ist aufgeflogen przemyt narkotyków został wykryty
10. auslaufen czasownik läuft aus, lief aus, ist ausgelaufen wybiegać, wyciekać, wypływać, kończyć się, tracić ważność
11. ausleben czasownik lebt aus, lebte aus, hat ausgelebt kończyć życie, rozwijać, wykorzystywać; sich ausleben korzystać z życia, używać życia, wyszaleć się
12. Schlussstrich der (PL die Schlussstriche) końcowa kreska; einen Schlussstrich unter etwas ziehen przen. skończyć z czymś definitywnie
13. beschließen czasownik beschließt, beschloss, hat beschlossen kończyć, postanawiać, uchwalać; einen Zug beschließen zamykać pochód; ein Gesetz beschließen uchwalać ustawę
14. aufhören czasownik hört auf, hörte auf, hat aufgehört przestawać, kończyć mit etwas coś; aufhören zu singen przestać śpiewać
15. Gosse die (PL die Gossen) rynsztok, ściek uliczny; in der Gosse enden pot. stoczyć się do rynsztoka, skończyć w rynsztoku; jemanden aus der Gosse holen wyciągnąć kogoś z rynsztoka
16. absolvieren czasownik absolviert, absolvierte, hat absolviert kończyć (szkołę), załatwiać, rel. rozgrzeszać
17. ausgehen czasownik geht aus, ging aus, ist ausgegangen wychodzić, wyczerpywać się, gasnąć, wypadać; gehst du heute Abend aus? czy wychodzisz dzisiaj wieczorem?; die Haare/Zähne gehen ihm aus wychodzą mu włosy/wypadają mu zęby; das Geld geht aus pieniądze się kończą; Vorräte gehen aus zapasy się wyczerpują; gut/schlecht ausgehen dobrze/źle wypadać, dobrze/źle się kończyć; leer ausgehen odchodzić z niczym, odejść z kwitkiem, obejść się smakiem; davon ausgehen, dass... zakładać, że..., wychodzić z założenia, że...; Feuer geht aus ogień gaśnie
18. ausreden czasownik redet aus, redete aus, hat ausgeredet wyperswadować, wybijać z głowy, mówić do końca, przestać mówić, uzgadniać; sich (DAT) etwas nicht ausreden lassen obstawać przy czymś, upierać się przy czymś; lass mich doch ausreden! pozwól mi skończyć!
19. abspeisen czasownik speist ab, speiste ab, hat abgespeist karmić, pot. zbywać jemanden mit etwas kogoś czymś, skończyć jedzenie
20. herunterfahren czasownik fährt herunter, fuhr herunter, ist/hat heruntergefahren jechać (tu na dół) / zwozić (tu na dół), redukować, zmniejszać, infor. zamykać, kończyć; das Programm herunterfahren zamykać program; den Computer herunterfahren wyłączać komputer
21. erschöpfen czasownik erschöpft, erschöpfte, hat erschöpft wyczerpywać, wycieńczać; sich erschöpfen kończyć się, wyczerpywać się
22. hinauslaufen czasownik läuft hinaus, lief hinaus, ist hinausgelaufen wybiegać; auf etwas (AKK) hinauslaufen skończyć się na czymś; das läuft auf dasselbe hinaus to na jedno wychodzi
23. fertigwerden czasownik wird fertig, wurde fertig, ist fertiggeworden; mit etwas/jemandem fertigwerden pot. skończyć z czymś/kimś, dawać sobie radę, dochodzić do ładu, uporać się z czymś/kimś
24. Rinnstein der (PL die Rinnsteine) rynsztok, ściek uliczny; im Rinnstein landen wylądować w rynsztoku, skończyć w rynsztoku
25. erledigen czasownik erledigt, erledigte, hat erledigt załatwiać, wykonywać einen Auftrag zlecenie; den Streit erledigen kończyć spór; Bedenken erledigen rozpraszać wątpliwości


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.