Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 05-25 21:59

Haseł: 67860
R E K L A M A


R E K L A M A

1. flau przymiotnik, przysłówek słaby, mizerny, apatyczny, gnuśny, ospały, słabo, mizernie, apatycznie, gnuśnie, ospale; mir wird flau robi mi się słabo
2. schwach przymiotnik, przysłówek słaby, osłabiony, kiepski, słabo; schwache Noten słabe oceny
3. leistungsschwach przymiotnik mało wydajny, słaby
4. schlapp przymiotnik słaby, osłabiony, obwisły
5. wässrig przymiotnik słaby, lurowaty, wodny
6. rappelig przymiotnik pot. rozklekotany, słaby, zbzikowany, narwany, postrzelony, zwariowany
7. windelweich przymiotnik pot. miękki, słaby, uległy, ustępliwy, skruszony; jemanden windelweich schlagen zbić kogoś na kwaśne jabłko
8. blass przymiotnik, przysłówek blady, słaby, blado, słabo
9. klapprig przymiotnik rozklekotany, cherlawy, słaby
10. Motor der (PL die Motoren) tech. silnik, motor; ein schwacher/starker Motor słaby/mocny silnik; den Motor anlassen/anstellen/abstellen zapuszczać/uruchamiać/zatrzymywać silnik; den Motor eines Wagens warm laufen lassen/strapazieren rozgrzewać/zużywać silnik samochodu; sie ist der eigentliche Motor des Unternehmens przen. ona jest prawdziwą siłą napędową tego przedsiębiorstwa
11. Schwachpunkt der (PL die Schwachpunkte) słaby punkt
12. Schwachstelle die (PL die Schwachstellen) słaby punkt
13. Schwachstrom der (PL die Schwachströme) prąd słaby, prąd nieskonapięciowy
14. Verb das (PL die Verben) jęz. czasownik; ein starkes/schwaches Verb czasownik mocny/słaby; ein regelmäßiges/unregelmäßiges Verb czasownik regularny/nieregularny
15. weich przymiotnik, przysłówek miękki, delikatny, słaby, rozgotowany, przen. ustępliwy, miękko, delikatnie, słabo; weiche Kissen miękkie poduszki; das Bett ist mir zu weich to łóżko jest dla mnie za miękkie; weich gekochte/weiche Eier jajka na miękko; eine weiche Zahnbürste miękka szczoteczka do zębów; sich weich anfühlen być miękkim w dotyku; weich landen mieć miękkie lądowanie; der Wagen ist zu weich gefedert ten samochód ma zbyt miękkie zawieszenie; ein weiches Herz haben przen. mieć miękkie serce; weiche Linien/Übergänge miękkie linie/przejścia; die Geige hat einen weichen Klang te skrzypce mają miękki dźwięk; eine weiche Währung słaba waluta
16. konditionsschwach przymiotnik słaby kondycyjnie, w słabej kondycji
17. Verpuffung die (PL die Verpuffungen) słaba eksplozja, słaby wybuch
18. hören czasownik hört, hörte, hat gehört słyszeć, słuchać; Radio hören słuchać radia; Musik hören słuchać muzyki; Schritte hören słyszeć kroki; jemanden schon von Weitem hören słyszeć kogoś już z daleka; ich hörte, wie sie weinte słyszałem, jak płakała; gut/schlecht hören mieć dobry/słaby słuch; hör mal! pot. słuchaj no!; hören, dass... usłyszeć, że...; wie ich höre, ... jak słyszałem, ...; wie man hört, ... jak mówią, ...; ich kann das nicht mehr hören! nie mogę już tego słuchać!
19. schütter przymiotnik rzadki, wątły, słaby

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A