Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 03-07 01:29

Haseł: 69180
R E K L A M A


R E K L A M A

1. warm przymiotnik, przysłówek (wärmer, wärmste) ciepły, przen. serdeczny, życzliwy, ciepło, przen. serdecznie, życzliwie; warme Kleidung ciepła odzież; sich warm anziehen pot. ubierać się ciepło; sich warm machen rozgrzewać się; es wird warm ociepla się; warme Worte ciepłe słowa, życzliwe słowa
2. abgewinnen czasownik gewinnt ab, gewann ab, hat abgewonnen wydobywać, wygrywać; man kann ihm kein Wort abgewinnen nie można wydobyć z niego ani słowa; jemandem alles abgewinnen ograć kogoś
3. Entlehnung die (PL die Entlehnungen) plagiat, jęz. zapożyczenie, przejęcie obcego słowa
4. Grußworte PL słowa powitania
5. kein zaimek żaden; ich habe keine Zeit nie mam czasu; kein Wort ani słowa
6. Wortfrequenz die (PL die Wortfrequenzen) jęz. częstość występowania słowa
7. Redefreiheit die (nur Singular) wolność słowa
8. erübrigen czasownik erübrigt, erübrigte, hat erübrigt odkładać, oszczędzać, znajdować; es erübrigt sich zu sagen słowa są zbędne; die Frage erübrigt sich... pozostaje pytanie...
9. Worthäufigkeit die (PL die Worthäufigkeiten) jęz. częstość występowania słowa
10. Wortklauberei die (nur Singular) drobiazgowość, małostkowość, czepianie się każdego słowa
11. wörtlich przysłówek, przysłówek dosłowny, co do słowa, dosłownie, słowo w słowo; wörtliche Rede jęz. mowa niezależna; eine wörtliche Übersetzung dosłowne tłumaczenie; etwas wörtlich zitieren cytować coś dosłownie; du darfst nicht alles so wörtlich nehmen nie możesz wszystkiego brać tak dosłownie
12. wortlos przysłówek bez słowa
13. wortreich przymiotnik, przysłówek obfitujący w słowa, używając wielu słów
14. par excellence przysłówek par excellence, (franc. w całym tego słowa znaczeniu)
15. Bedeutung die (PL die Bedeutungen) znaczenie, sens, doniosłość, waga, ważność; Bedeutung eines Wortes znaczenie słowa; wörtliche/übertragene Bedeutung znaczenie dosłowne/przenośne; Bedeutung eines Ereignisses doniosłość zdarzenia; einer Sache große Bedeutung beimessen przywiązywać do czegoś dużą wagę
16. Streit der (PL die Streite, mst Singular) spór, sprzeczka, kłótnia, bójka, różnica zdań; wir hatten viel Streit często się kłóciliśmy; einen Streit schlichten łagodzić spór; ein wissenschaftlicher Streit spór naukowy; es war ein Streit um Worte to był spór o słowa; ein Streit brach aus/entbrannte spór wybuchł/rozgorzał
17. wägen czasownik wägt, wog, hat gewogen szwajc. ważyć, lit. rozpatrywać, rozważać; Worte wägen lit. ważyć słowa; erst wägen, dann wagen! najpierw zważ, potem ryzykuj!
18. eigentlich przymiotnik, przysłówek właściwy, prawdziwy, rzeczywisty, faktyczny, pierwotny, właściwie, zazwyczaj; die eigentliche Bedeutung eines Wortes właściwe znaczenie słowa; er heißt eigentlich Miller on w rzeczywistości nazywa się Miller; ich habe eigentlich keine Zeit właściwie to nie mam czasu; wie alt bist du eigentlich? ile ty masz właściwie lat?
19. ergehen czasownik ergeht, erging, ist/hat ergangen być wydanym, ogłoszonym (ustawa), zostać przekazanym (informacja); sich ergehen rozwodzić się (nad czymś); etwas über sich ergehen lassen znosić coś bez słowa protestu
20. anerkennend przymiotnik z uznaniem; anerkennende Worte słowa uznania
21. Anerkennungsworte nur PL słowa uznania
22. Offenbarung die (PL die Offenbarungen) ujawnienie, wyjawienie, rel. objawienie; die Offenbarung eines Geheimnisses wyjawienie tajemnicy; die Offenbarung des Wortes Gottes objawienie Słowa Bożego; die Offenbarung des Johannes Objawienie św. Jana, Apokalipsa św. Jana
23. beredsam przymiotnik elokwentny, bogaty w słowa
24. buchstabengetreu przymiotnik, przysłówek dosłowny, dosłownie, co do słowa
25. derlei zaimek taki, tego rodzaju; derlei Worte hört man oft tego rodzaju słowa słyszy się często
26. wohlgesetzt przymiotnik składny, dobrany (słowa)
27. erhebend przymiotnik podniosły, wzniosły; erhebende Worte wzniosłe słowa; ein erhebender Augenblick wzniosła chwila
28. bedürfen czasownik bedarf, bedurfte, hat bedurft potrzebować einer Sache (GEN) czegoś, wymagać; ich bedürfe deines Rates potrzebuję twojej rady; es bedurfte nur eines Wortes trzeba było tylko jednego słowa, wystarczyło słówko
29. Zuspruch der (nur Singular) słowa pociechy, zainteresowanie, aprobata; Zuspruch finden cieszyć się wzięciem
30. Lippenbekenntnis die (PL die Lippenbekenntnisse) słowa bez pokrycia, obietnice bez pokrycia; ein Lippenbekenntnis ablegen składać obietnice bez pokrycia

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A