Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-12 16:08

Haseł: 66830
R E K L A M A


R E K L A M A

1. runterfallen czasownik fällt runter, fiel runter, ist runtergefallen pot. spadać
2. abfallen czasownik fällt ab, fiel ab, ist abgefallen spadać, odpadać; die Blätter fallen ab liście opadają; von jemandem abfallen odłączać się od kogoś, sprzeniewierzać się komuś; vom Glauben abfallen odstępować od wiary
3. herunterfallen czasownik fällt herunter, fiel herunter, ist heruntergefallen spadać, upadać
4. abstürzen czasownik stürzt ab, stürzte ab, ist abgestürzt runąć, spadać (samolot), zawieszać się (komputer)
5. verpissen czasownik verpisst, verpisste, hat verpisst pot. zasikać; sich verpissen spadać, zmywać się, wulg. spierdalać
6. fallen czasownik fällt, fiel, ist gefallen padać, upadać, spadać, obniżać się (cena, temperatura), padać (o strzale), mil. polec; im Ansehen fallen tracić na autorytecie; auf einen Feiertag fallen przypadać na święto, wypadać na święto; in Ungnade fallen popadać w niełaskę; fallen lassen poniechać, zaniechać, porzucać, opuszczać; jemandem leicht/schwer fallen łatwo/z trudem komuś przychodzić
7. hinunterstolpern czasownik stolpert hinunter, stolperte hinunter, ist hinuntergestolpert spadać potknąwszy się
8. abflauen czasownik flaut ab, flaute ab, ist abgeflaut słabnąć, spadać; der Wind war abgeflaut wiatr osłabł; das Interesse an der Ausstellung war schon im Abflauen zainteresowanie wystawą już spadało
9. abhauen czasownik haut ab, hieb ab, hat abgehauen wyrąbywać, ścinać, skuwać; (haute ab, ist abgehauen) pot. spadać, zwiewać; hau ab! pot. spadaj!
10. sinken czasownik sinkt, sank, ist gesunken opadać, obniżać się, tonąć, opuszczać się, spadać, upadać, osuwać się; in Schlaf sinken zapadać w sen; in jemandes Augen sinken tracić w czyichś oczach
11. herabfallen czasownik fällt herab, fiel herab, ist herabgefallen spadać, zlatywać
12. purzeln czasownik purzelt, purzelte, ist gepurzelt pot. koziołkować, spadać koziołkując, upadać koziołkując
13. absacken czasownik sackt ab, sackte ab, ist abgesackt pot. spadać, opadać, tracić na wysokości, tonąć, obsuwać się; der Boden sackt ab grunt się obsuwa; sein Blutdruck sackt ab jego ciśnienie krwi spada
14. Staub der (nur Singular) kurz, pył; Staub wischen ścierać kurz; sich aus dem Staub machen pot. zmywać się, spadać
15. absteigen czasownik steigt ab, stieg ab, ist abgestiegen schodzić, zsiadać, zatrzymywać się (w drodze); in die dritte Liga absteigen spadać do trzeciej ligi; vom Fahrrad absteigen zsiadać z roweru
16. prasseln czasownik prasselt, prasselte, hat/ist geprasselt dudnić, trzaskać (ogień) / spadać z łoskotem
17. niederschießen czasownik schießt nieder, schoss nieder, hat niedergeschossen zastrzelić; (ist niedergeschossen) spadać jak strzała, rzucać się auf die Beute na łup

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A