Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-10 16:39

Haseł: 66985
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Weise die (PL die Weisen) sposób, metoda, melodia; auf diese Art und Weise w taki sposób, takim sposobem; auf keine Weise w żaden sposób, żadną miarą; der (PL die Weisen) mędrzec; der Stein der Weisen kamień filozoficzny; die drei Weisen aus dem Morgenland Trzej Mędrcy ze Wschodu, Trzej Królowie
2. Wie das (nur Singular) lit. sposób
3. Art die (PL die Arten) sposób, metoda, rodzaj, gatunek; aller Art wszelkiego rodzaju; diese Art von Film tego rodzaju film
4. Modus der (PL die Modi) infor. jęz. tryb, lit. sposób; abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern infor. tryb awaryjny z obsługą sieci
5. Mittel das (PL die Mittel) środek, sposób, średnia; mit allen Mitteln wszelkimi środkami, wszelkimi sposobami; kein Mittel unversucht lassen wypróbować wszystkie środki; aus eigenen Mitteln z własnych środków
6. Behandlungsart die (PL die Behandlungsarten) sposób traktowania, sposób obróbki, sposób leczenia
7. dreinblicken czasownik blickt drein, blickte drein, hat dreingeblickt spoglądać w określony sposób, patrzeć w określony sposób; finster/traurig dreinblicken spoglądać pochmurnie/smutno
8. einfach przymiotnik, przysłówek prosty, łatwy, nieskomplikowany, niezłożony, pojedynczy, jednokrotny, prosto, łatwo, w sposób nieskomplikowany, w sposób niezłożony, po prostu, jednokrotnie; einfach so tak po prostu, bez powodu
9. Ernährungsweise die (PL die Ernährungsweisen) sposób odżywania, sposób żywienia
10. zweckmäßigerweise przysłówek w sposób celowy, w sposób racjonalny
11. Darstellungsweise die (PL die Darstellungsweisen) chem. sposób wytwarzania, sposób otrzymywania
12. kennzeichnenderweise przysłówek w sposób znamienny, w sposób charakterystyczny
13. Verhaltensweise die (PL die Verhaltensweisen) sposób zachowania, sposób postępowania
14. Handlungsweise die (PL die Handlungsweisen) sposób działania, sposób postępowania
15. vertrauenerweckend przymiotnik, przysłówek budzący zaufanie, wzbudzający zaufanie, w sposób budzący zaufanie, w sposób wzbudzający zaufanie
16. Sichtweise die (PL die Sichtweisen) sposób widzenia, sposób myślenia, punkt widzenia, percepcja, perspektywa (czyjaś)
17. Bauweise die (PL die Bauweisen) sposób budowania, konstrukcja, styl architektoniczny
18. Anschaulichkeit die (PL die Anschaulichkeiten) poglądowość, obrazowość (przykładu), plastyczność (opisu), zrozumiałość; die Darstellung gewinnt auf diese Weise an Anschaulichkeit prezentacja zyskuje w ten sposób na zrozumiałości
19. Messverfahren das (PL die Messverfahren) sposób pomiaru
20. keinerlei przysłówek żaden; auf keinerlei Weise w żaden sposób
21. Ernährung die (nur Singular) odżywanie się, sposób odżywiania się, wyżywienie, utrzymanie
22. keineswegs przysłówek w żaden sposób, bynajmniej
23. Redeweise die (PL die Redeweisen) sposób mówienia
24. vorschnell przymiotnik, przysłówek pochopny, nieprzemyślany, zbyt pospieszny, przedwczesny, pochopnie, w sposób nieprzemyślany, przedwcześnie
25. Lebensweise die (PL die Lebensweisen) sposób życia, tryb życia; eine sitzende Lebensweise siedzący tryb życia
26. anderswie przysłówek pot. w inny sposób, inaczej
27. unkompliziert przymiotnik, przysłówek nieskomplikowany, bez komplikacji, w nieskomplikowany sposób
28. voreilig przymiotnik, przysłówek pochopny, nieprzemyślany, zbyt pospieszny, przedwczesny, pochopnie, w sposób nieprzemyślany, przedwcześnie
29. Bezahlart die (PL die Bezahlarten) sposób zapłaty
30. geschwollen przymiotnik, przysłówek obrzmiały, spuchnięty, opuchnięty, nadęty, napuszony, w napuszony sposób; forma Partizip Perfekt czasownika schwellen

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A