Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 10-20 22:12

Haseł: 68720
R E K L A M A


R E K L A M A

1. zusammenkommen czasownik kommt zusammen, kam zusammen, ist zusammengekommen spotykać się, schodzić się, zbierać się, zjeżdżać się
2. zusammentreffen czasownik trifft zusammen, traf zusammen, ist zusammengetroffen spotykać się, schodzić się, zbiegać się mit jemandem / mit etwas z kimś / z czymś
3. treffen czasownik trifft, traf, hat getroffen trafiać, spotykać, uderzać, urażać, utrafiać, uchwycać, zgadywać, dotykać, negatywnie oddziaływać; (ist getroffen) natrafiać, natykać się, napotykać; ins Ziel treffen trafiać do celu; der Blitz traf das Haus piorun uderzył w dom; vom Blitz getroffen rażony piorunem; eine Missernte hat die Bauern hart getroffen nieurodzaj ciężko dotknął rolników; Vorbereitungen treffen czynić przygotowania; es trifft sich gut dobrze się składa; er ist auf Ablehnung getroffen spotkał się z odmową
4. begegnen czasownik begegnet, begegnete, ist begegnet spotykać, traktować, obchodzić się; jemandem begegnen spotykać kogoś, stykać się z kimś
5. widerfahren czasownik widerfährt, widerfuhr, ist widerfahren przytrafiać się, spotykać jemandem kogoś/komuś
6. zusammenfinden czasownik findet zusammen, fand zusammen, hat zusammengefunden; sich zusammenfinden spotykać się, łączyć się
7. stoßen czasownik stößt, stieß, hat gestoßen popychać, pchać, kopać, bóść, szturchać, uderzać, trącać; (ist gestoßen) uderzać się, natknąć się, napotykać, spotykać się przypadkiem
8. Anklang der (PL die Anklänge) oddźwięk, poparcie; allgemein Anklang finden spotkać się z powszechnym uznaniem
9. Unverständnis das (nur Singular) niezrozumienie, brak zrozumienia; auf Unverständnis stoßen spotkać się z niezrozumieniem
10. zustoßen czasownik stößt zu, stieß zu, hat zugestoßen zatrzaskiwać, pchać; (ist zugestoßen) przytrafiać się, spotykać
11. zufällig przymiotnik, przysłówek przypadkowy, przypadkowo, przypadkiem; eine zufällige Begegnung/Bekanntschaft przypadkowe spotkanie/przypadkowa znajomość; Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig podobieństwo do prawdziwych osób jest całkowicie przypadkowe; jemanden zufällig treffen spotkać kogoś przypadkiem; weißt du zufällig, wie viel das kostet? czy wiesz przypadkiem, ile to kosztuje?; störe ich zufällig nicht? czy czasem nie przeszkadzam?
12. betreffen czasownik betrifft, betraf, hat betroffen dotyczyć, tyczyć się, spotykać, nawiedzać; jemanden betreffen dotyczyć kogoś, odnosić się do kogoś

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A