Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 04-17 23:41

Haseł: 69305
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Tisch der (PL die Tische) stół; am Tisch sitzen siedzieć przy stole; sich an den Tisch setzen siadać do stołu; den Tisch decken nakrywać do stołu; am runden Tisch przy okrągłym stole; vom grünen Tisch zza biurka, biurokratycznie; die Trennung von Tisch und Bett rozdział od stołu i łoża; einen guten Tisch führen prowadzić dobrą kuchnię
2. Festtafel die (PL die Festtafeln) stół biesiadny; eine reichlich gedeckte Festtafel suto zastawiony stół
3. Seziertisch der (PL die Seziertische) stół sekcyjny, stół prosektoryjny
4. Frühstückstisch der (PL die Frühstückstische) stół śniadaniowy, stół zastawiony do śniadania
5. Zeichenplatte die (PL die Zeichenplatten) stół kreślarski
6. auf przyimek + DAT/AKK na, do; auf dem Tisch na stole; auf dem Lande na wsi; auf den Tisch legen kłaść na stół; auf alle Fälle na wszelki wypadek
7. Zeichentisch der (PL die Zeichentische) stół kreślarski
8. Hobelbank die (PL die Hobelbänke) stół stolarski, strugnica
9. Gabentisch der (PL die Gabentische) stół z prezentami
10. Klapptisch der (PL die Klapptische) stół składany, stolik składany
11. Drehtisch der (PL die Drehtische) tech. stół obrotowy
12. ausziehbar przymiotnik wyciągany, dający się rozciągać, dający się rozsuwać, rozciągany, rozsuwany, rozkładany; ein ausziehbarer Tisch stół rozsuwany
13. ausziehen czasownik zieht aus, zog aus, hat/ist ausgezogen zdejmować, rozkładać, wyciągać / wyprowadzać się; sich ausziehen rozbierać się; Schuhe ausziehen zdejmować buty; Unkraut ausziehen pielić chwasty; Tisch ausziehen rozkładać stół; Antenne ausziehen wyciągać antenę; ich will aus diesem Haus ausziehen chcę wyprowadzić się z tego domu
14. Ausziehtisch der (PL die Ausziehtische) stół rozkładany
15. Faust die (PL die Fäuste) pięść; auf eigene Faust na własną rękę; die Faust ballen zaciskać pięść; mit den Fäusten gegen die Tür trommeln walić pięściami w drzwi; mit der Faust auf den Tisch schlagen/hauen przen. walnąć pięścią w stół, znajdować posłuch
16. Tafel die (PL die Tafeln) tablica, tabela, austr. szwajc. znak drogowy, tech. tablica rozdzielcza, miejsce charytatywnego rozdawania niesprzedanych artykułów spożywczych lub posiłków; ein Wort an die Tafel schreiben pisać wyraz na tablicy; eine Tafel der natürlichen Logarithmen tablica logarytmów naturalnych; eine Tafel Schokolade tabliczka czekolady; eine festlich geschmückte Tafel lit. stół biesiadny
17. Spanntisch der (PL die Spanntische) tech. stół montażowy
18. Tischtennisplatte die (PL die Tischtennisplatten) stół pingpongowy
19. Tafelrunde die (PL die Tafelrunden) lit. biesiadnicy, biesiada; die Tafelrunde des Könings Arturs okrągły stół króla Artura
20. Werkbank die (PL die Werkbänke) stół warsztatowy
21. Bufett das (PL die Bufetts/Bufette) austr. szwajc. bufet, kredens; kaltes Bufett zimny bufet, szwedzki stół
22. Couchtisch der (PL die Couchtische) stół gabinetowy
23. Werktisch der (PL die Werktische) stół warsztatowy, warsztat
24. Billardtisch der (PL die Billardtische) stół bilardowy
25. Küchentisch der (PL die Küchentische) stół kuchenny
26. Konferenztisch der (PL die Konferenztische) stół konferencyjny
27. Verhandlungstisch der (nur Singular) stół obrad; sich an den Verhandlungstisch setzen zasiadać przy stole obrad
28. zimmern czasownik zimmert, zimmerte, hat gezimmert wykonywać z drewna, pracować w drewnie, zajmować się ciesielstwem; einen Tisch zimmern wykonać stół z drewna
29. Mischpult das (PL die Mischpulte) stół mikserski
30. Büfett das (PL die Büfetts/Büffette) bufet, kredens; kaltes Büfett zimny bufet, szwedzki stół

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A