Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-10 16:39

Haseł: 66985
R E K L A M A


R E K L A M A

1. umsetzen czasownik setzt um, setzte um, hat umgesetzt przesadzać (kogoś, roślinę), stosować; sich umsetzen przesiadać się; etwas in die Praxis umsetzen stosować coś w praktyce
2. handhaben czasownik handhabt, handhabte, hat gehandhabt obchodzić się z czymś, obsługiwać, stosować, używać
3. anwenden czasownik wendet an, wendete an, hat angewendet używać, stosować
4. verwenden czasownik verwendet, verwandte/verwendete, hat verwandt/verwendet używać, stosować; auf etwas Energie verwenden wkładać w coś energię; sich für jemanden verwenden wstawiać się za kimś
5. gebrauchen czasownik gebraucht, gebrauchte, hat gebraucht używać, stosować
6. Vorschrift die (PL die Vorschriften) przepis, zarządzenie, zalecenie; strenge/genaue Vorschrift surowy/ścisły przepis; nach Vorschrift zgodnie z przepisami; gegen die Vorschrift/Vorschriften verstoßen naruszać przepis/przepisy; die dienstlichen Vorschriften beachten stosować się do instrukcji służbowych; jemandem Vorschriften machen zalecać komuś; sich (DAT) von jemandem keine Vorschriften machen lassen nie stosować się do czyichś zaleceń; ein Medikament nach Vorschrift des Arztes einnehmen zażywać lek zgodnie z zaleceniami/ze wskazaniami lekarza
7. Vergeltungsmaßnahme die (PL die Vergeltungsmaßnahmen) środek odwetowy, represja; Vergeltungsmaßnahme treffen stosować represje, przedsięwziąć kroki odwetowe
8. aussperren czasownik sperrt aus, sperrte aus, hat ausgesperrt nie wpuszczać, zamykać drzwi jemanden przed kimś, stosować lokaut
9. Zweck der (PL die Zwecke) cel, przeznaczenie, zastosowanie; zu diesem Zweck w tym celu; es hat keinen Zweck to bez sensu; etwas seinem Zweck entsprechend verwenden stosować coś zgodnie z przeznaczeniem; welchem Zweck dient dieses Gerät? jakie zastosowanie ma to urządzenie?
10. benutzen czasownik benutzt, benutzte, hat benutzt korzystać, używać, użytkować, eksploatować, posługiwać się, stosować; die Gelegenheit benutzen korzystać z okazji
11. Methode die (PL die Methoden) metoda; eine Methode anwenden stosować metodę
12. beatmen czasownik beatmet, beatmete, hat beatmet med. stosować sztuczne oddychanie, robić sztuczne oddychanie; sie wird künstlich beatmet ona jest podłączona do respiratora; von Mund zu Mund beatmen robić sztuczne oddychanie metodą usta-usta
13. richten czasownik richtet, richtete, hat gerichtet kierować, ustawiać, prawn. sądzić; den Blick auf etwas richten kierować na coś wzrok; sich an etwas richten stosować się do czegoś; ein Gebäude richten wznosić budynek
14. vorkehren czasownik kehrt vor, kehrte vor, hat vorgekehrt okazywać, podkreślać, austr. szwajc. przedsiębrać, stosować
15. strikt przymiotnik, przysłówek ścisły, absolutny, kategoryczny, ściśle, absolutnie, kategorycznie; etwas strikt befolgen ściśle stosować się do czegoś
16. Empfängnisverhütung die (nur Singular) zapobieganie ciąży, antykoncepcja; Empfängnisverhütung betreiben stosować antykoncepcję; natürliche Empfängnisverhütung naturalna metoda zapobiegania ciąży, antykoncepcja naturalna
17. züchtigen czasownik züchtigt, züchtigte, hat gezüchtigt chłostać, stosować karę cielesną
18. mobben czasownik mobbt, mobbte, hat gemobbt stosować mobbing
19. inhalieren czasownik inhaliert, inhalierte, hat inhaliert inhalować, wziewać, stosować inhalację; Rauch inhalieren zaciągać się dymem
20. befolgen czasownik befolgt, befolgte, hat befolgt słuchać się, stosować się; einen Rat befolgen iść za radą; die Vorschriften befolgen przestrzegać przepisów
21. Rechtsmittel das (PL die Rechtsmittel) środek prawny; Rechtsmittel gegen etwas einlegen stosować wobec czegoś środki prawne
22. tricksen czasownik trickst, trickste, hat getrickst posługiwać się sztuczkami, stosować chwyty

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A