Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 04-27 23:54

Haseł: 67765
R E K L A M A


R E K L A M A

1. gleichfalls przysłówek także, również, nawzajem; danke, gleichfalls! dziękuję, nawzajem!
2. auch przysłówek też, także, również, poza tym, nawet; auch wenn es regnen sollte nawet gdyby miało padać
3. Vieh das (nur Singular) zool. także pej. bydło (także o człowieku), bydlę, bydlak
4. Viech das (PL die Viecher) zool. także pej. bydło (także o człowieku), bydlę, bydlak
5. speisen czasownik speist, speiste/szwajc. żart. także spies, hat gespeist/szwajc. żart. także gespiesen jeść, spożywać, zaopatrywać, lit. posilać się, tech. zasilać; was wünschen Sie zu speisen? co życzy sobie pan/pani do jedzenia?; sich speisen posiłkować się, opierać się, czerpać aus mehreren Quellen z wielu źródeł
6. Schütze der (PL die Schützen) strzelec (także zodiakalny)
7. beehren czasownik beehrt, beehrte, hat beehrt lit. także iron. zaszczycić jemanden mit seinem Besuch kogoś swoimi odwiedzinami
8. Schloss das (PL die Schlösser) zamek (także u drzwi); ins Schloss fallen zatrzaskiwać się; Gelände am Schloss podzamcze
9. Standfoto das/szwajc. także die (PL die Standfotos) kadr, fotos
10. aufbrausen czasownik braust auf, brauste auf, ist aufgebraust burzyć się, pienić się (także o osobie), kipieć, musować, wybuchać, unosić się (o osobie); Beifall brauste auf zerwała się burza oklasków
11. Widder der (PL die Widder) baran (także zodiakalny)
12. austricksen czasownik trickst aus, trickste aus, hat ausgetrickst pot. także sport przechytrzyć, wykiwać
13. sondern spójnik lecz; nicht nur..., sondern auch... nie tylko..., lecz także...; czasownik sondert, sonderte, hat gesondert oddzielać, odosobniać
14. Hering der (PL die Heringe) śledź (także od namiotu)
15. Ferkel das (PL die Ferkel) zool. także przen. pej. prosię, prosiak
16. fünftürig przymiotnik (także 5-türig) pięciodrzwiowy; ein fünftüriges Auto samochód pięciodrzwiowy
17. ebenfalls przysłówek również, także; er war ebenfalls anwesend on również był obecny; danke, ebenfalls! dziękuję, nawzajem!
18. Demozid der/das (PL die Demozide/Demozidien) zabójstwo polityczne (także masowy mord, taki jak ludobójstwo)
19. Foto das/szwajc. także die (PL die Fotos) zdjęcie, fotografia; von jemandem ein Foto machen robić komuś zdjęcie; Fotos von seiner Familie machen robić zdjęcia swojej rodzinie; ein gestochen scharfes/digitales Foto zdjęcie z dobrą ostrością/zdjęcie cyfrowe; auf dem Foto ist sie nicht zu erkennen na tym zdjęciu ona jest nie do rozpoznania
20. Presse die (PL die Pressen) prasa (także: gazety), tłocznia; hydraulische Presse prasa hydrauliczna; eine gute Presse haben przen. mieć dobrą prasę
21. Karambolage die (PL die Karambolagen) karambol (także w bilardzie), pot. kraksa, sprzeczka
22. Wohlanständigkeit die (PL die Wohlanständigkeiten) lit. także żart. przyzwoitość
23. Potpourri das (PL die Potpourris) muz. także przen. potpourri
24. Anziehungskraft die (nur Singular) fiz. także przen. siła przyciągania, wdzięk, atrakcyjność
25. Springer der (PL die Springer) sport zool. skoczek (także w szachach)
26. krass przymiotnik jaskrawy (także o barwie), rażący, skrajny, radykalny; ein krasser Undank rażąca niewdzięczność; ein krasser Gegensatz skrajne przeciwieństwo; voll krass pot. świetny, cool
27. Magazin das (PL die Magazine) magazyn (także czasopismo), hurtownia, skład, mil. magazynek
28. kieksen czasownik kiekst, kiekste, hat gekiekst pot. także muz. kiksować, popełniać kiks
29. angehen czasownik geht an, ging an, hat angegangen prosić, dotyczyć, atakować, iść jemanden na kogoś, zabierać się etwas do czegoś, za coś; jemanden um Hilfe angehen prosić kogoś o pomoc, zwracać się do kogoś o pomoc; das geht auch euch etwas an to także was dotyczy; (ist angegangen) rozpoczynać się, zaczynać się, kiełkować, wschodzić, przyjmować się (o roślinach), zapalać się (o ogniu), atakować, zwalczać gegen jemanden/etwas kogoś/coś
30. warmlaufen czasownik läuft warm, lief warm, hat warmgelaufen; sich warmlaufen tech. sport także przen. robić rozgrzewkę, rozgrzewać się; die Diskussionsteilnehmer hatten sich allmählich warmgelaufen dyskutanci stopniowo rozgrzali się

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A