SŁOWNIK DEPL.PL
Taste die (PL die Tasten) infor. muz. klawisz; eine Taste drücken nacisnąć klawisz; versehentlich auf eine Taste kommen przypadkowo nacisnąć klawisz; programmierbare Taste klawisz programowalny
CapsLock-Taste die (PL die CapsLock-Tasten) klawisz Caps Lock
Umschalt-Taste die (PL die Umschalt-Tasten) infor. klawisz Schift
Return-Taste die (PL die Return-Tasten) infor. klawisz Enter
Tabulator-Taste die (PL die Tabulator-Tasten) klawisz tabulatora
Enter-Taste die (PL die Enter-Tasten) infor. klawisz Enter
Shift-Taste die (PL die Shift-Tasten) klawisz Shift
Entfernen-Taste die (PL die Entfernen-Tasten) infor. klawisz Delete
Reset-Taste die (PL die Reset-Tasten) infor. klawisz restartujący
Alt-Taste die (PL die Alt-Tasten) klawisz Alt
Bild-ab-Taste die (PL die Bild-ab-Tasten) infor. klawisz page down
Bild-auf-Taste die (PL die Bild-auf-Tasten) infor. klawisz page up
Raute die (PL die Rauten) mat. romb, bot. ruta; Raute-Taste infor. klawisz z kratką, klawisz z krzyżykiem, klawisz hash


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią


A inni użytkownicy szukali:
wyrozumialy, otrzymać, verschlagen, armband, biodro, biodra, zah, zah, lauten, partia, monitorować, celowo, geflissentlich, Rückmeldung, verknupfen, verknupfen, jak najbardziej, unerhört, jagen, swędzić, massgebend, ścigać, prostowac, strecken, Spritze

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków