bilden czasownik bildet, bildete, hat gebildet tworzyć, formować, kształtować; eine Familie / eine Gesellschaft bilden tworzyć rodzinę / spółkę; sich bilden kształcić się
schaffen czasownik schafft, schuf, hat geschaffen tworzyć, stwarzać, wytwarzać, muz. komponować; (schafft, schaffte, geschafft) pot. wyczerpywać, wykańczać, podołać, dawać radę, radzić sobie, dopiąć (czegoś), zdążać, wystarać się, dostarczać; den Zug schaffen łapać pociąg; Ordnung schaffen zaprowadzać porządek; Linderung schaffen przynosić ulgę; du schaffst es bestimmt na pewno ci się to uda, na pewno dasz radę
begründen czasownik begründet, begründete, hat begründet uzasadniać, tworzyć, zakładać; eine Familie begründen zakładać rodzinę
ausmachen czasownik macht aus, machte aus, hat ausgemacht stanowić, tworzyć, wynosić, umawiać, uzgadniać, załatwiać, rozpoznawać, pot. wyłączać, gasić; jemandem nichts ausmachen nie robić różnicy; das Licht ausmachen gasić światło
errichten czasownik errichtet, errichtete, hat errichtet zakładać, tworzyć, wznosić, budować, mat. wyprowadzać; eine Stiftung errichten zakładać fundację
Gruppe die (PL die Gruppen) grupa; eine Gruppe bilden/auflösen tworzyć/rozwiązywać grupę
koalieren czasownik koaliert, koalierte, hat koaliert tworzyć koalicję
koalisieren czasownik koalisiert, koalisierte, hat koalisiert tworzyć koalicję
suffigieren czasownik suffigiert, suffigierte, hat suffigiert jęz. tworzyć za pomocą przyrostka
zusammengehören czasownik gehört zusammen, gehörte zusammen, hat zusammengehört należeć do siebie, tworzyć całość
aufstellen czasownik stellt auf, stellte auf, hat aufgestellt stawiać, ustawiać, formułować, tworzyć; eine Liste aufstellen sporządzać listę; eine Hypothese aufstellen wysuwać hipotezę; sich aufstellen ustawiać się; eine Falle aufstellen zastawiać pułapkę
eingespielt przymiotnik zgrany; gut aufeinander eingespielt sein tworzyć dobrze zgrany zespół
dichten czasownik dichtet, dichtete, hat gedichtet tworzyć poezję, pisać wiersze, zmyślać, uszczelniać
erzeugen czasownik erzeugt, erzeugte, hat erzeugt wytwarzać, wywoływać, powodować, generować, tworzyć, austr. produkować; Reibung erzeugt Wärme tarcie wytwarza ciepło; Strom erzeugen wytwarzać prąd; Kleider erzeugen produkować ubrania
entstehen czasownik entsteht, entstand, ist entstanden powstawać, tworzyć się, wyłaniać się, przen. rodzić się (idea)
Nichts das (nur Singular) nicość; etwas aus dem Nichts schaffen tworzyć coś z niczego; vor dem Nichts stehen stanąć w obliczu ruiny, zostać zrujnowanym; (PL die Nichtse) ein Nichts pot. nikt, zero, ktoś nic nieznaczący
gestalten czasownik gestaltet, gestaltete, hat gestaltet organizować, prowadzić (lekcję), nadawać formę, układać (program), tworzyć, konstruować, wznosić, zdobić; sich gestalten kształtować się, układać się, przybierać kształt; sich schwierig gestalten komplikować się
stauen czasownik staut, staute, hat gestaut spiętrzać, tamować; sich stauen piętrzyć się, tworzyć zator


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historiąZaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Quiz - rodzajniki | Oceń Słownik | Polityka prywatności i zasady korzystania


                 


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków