übertreffen czasownik übertrifft, übertraf, hat übertroffen przewyższać, prześcigać, przerastać, górować; sich selbst übertreffen przechodzić samego siebie; er ist nicht zu übertreffen nikt mu nie dorówna; der Schüler hat seinen Meister übertroffen uczeń przerósł mistrza
Vorstellung die (PL die Vorstellungen) przedstawienie, prezentacja, pokaz, wyobrażenie, pojęcie; alle Vorstellungen übertreffen przechodzić wszelkie wyobrażenia; jemandes Vorstellungen entsprechen odpowiadać czyimś wyobrażeniom; sich falsche Vorstellungen von etwas machen wyrobić sobie o czymś błędne wyobrażenie; nach meiner Vorstellung zgodnie z moim wyobrażeniem


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historiąZaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Quiz - rodzajniki | Oceń Słownik | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków