uciekac - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-12 17:00

  • Haseł: 58325


1. ausbrechen czasownik bricht aus, brach aus, ist ausgebrochen uciekać, wydostawać się, wybuchać; aus dem Gefängnis / aus dem Käfig ausbrechen uciekać z więzienia / wydostawać się z klatki; ein Krieg bricht aus wybucha wojna
2. fliehen czasownik flieht, floh, ist geflohen uciekać, zbiec, stronić; aus dem Gefängnis fliehen zbiec z więzienia; vor jemandem fliehen uciekać przed kimś; die Sünde fliehen unikać grzechu
3. entlaufen czasownik entlauft, entlaufte, ist entlauft uciekać, zbiec
4. weglaufen czasownik läuft weg, lief weg, ist weggelaufen uciekać, umykać, czmychać
5. wegrennen czasownik rennt weg, rannte weg, ist weggerannt uciekać, czmychać
6. fortlaufen czasownik läuft fort, lief fort, ist fortgelaufen uciekać, czmychać, umykać
7. entfliehen czasownik entflieht, entfloh, ist entflohen uciekać, uchodzić
8. flüchten czasownik flüchtet, flüchtete, ist geflüchtet uciekać, zbiec vor jemandem przed kimś; (hat geflüchtet) sich vor dem Gewitter in eine Hütte flüchten chronić się przed burzą w szałasie
9. davonlaufen czasownik läuft davon, lief davon, ist davongelaufen uciekać
10. entweichen czasownik entweicht, entweichte, ist entweicht wydobywać się, ulatniać się, wymykać się, uciekać, uchodzić
11. entkommen czasownik entkommt, entkam, ist entkommen uciekać
12. entrinnen czasownik entrinnt, entrann, ist entronnen uchodzić, uciekać, wyciekać
13. abdriften czasownik driftet ab, driftete ab, ist abgedriftet dryfować, przen. wpędzać się, uciekać in etwas w coś
14. abschwirren czasownik schwirrt ab, schwirrte ab, ist abgeschwirrt odlatywać z furkotem, pot. spływać, uciekać
15. entschwinden czasownik entschwindet, entschwand, ist entschwunden lit. znikać, uciekać (o czasie); jemandem jemandes Gedächtnis entschwinden ulatywać komuś z pamięci
16. enteilen czasownik enteilt, enteilte, ist enteilt umykać, uciekać
17. vorrücken czasownik rückt vor, rückte vor, hat vorgerückt wysuwać do przodu, posuwać, zastawiać einen Schrank szafą; (ist vorgerückt) posuwać się naprzód, postępować, mijać, uciekać (o czasie)
18. durchgehen czasownik geht durch, ging durch, ist durchgegangen obchodzić, przechodzić, przebiegać, uciekać, uchodzić, zbiegać; jemandem etwas durchgehen lassen pot. puszczać komuś coś płazem
19. abfegen czasownik fegt ab, fegte ab, hat abgefegt omiatać, zmiatać; (ist abgefegt) pot. zwiewać, uciekać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.