•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-29 20:49

  • Haseł: 65650


Testy językowe
1. festsetzen czasownik setzt fest, setzte fest, hat festgesetzt aresztować, osadzać w więzieniu, ustalać, ustanawiać, wyznaczać, naznaczać, oznaczać; eine Frist festsetzen oznaczać termin
2. anpeilen czasownik peilt an, peilte an, hat angepeilt ustalać pozycję, namierzać; etwas anpeilen dążyć do czegoś
3. feststellen czasownik stellt fest, stellte fest, hat festgestellt unieruchamiać, stwierdzać, konstatować, ustalać
4. ermitteln czasownik ermittelt, ermittelte, hat ermittelt ustalać, wykrywać; den Täter ermitteln wykrywać sprawcę
5. abgrenzen czasownik grenzt ab, grenzte ab, hat abgegrenzt odgraniczać, oddzielać; Pflichten gegeneinander abgrenzen ustalać między sobą zakres obowiązków
6. abklären czasownik klärt ab, klärte ab, hat abgeklärt wyjaśniać, ustalać
7. setzen czasownik setzt, setzte, hat gesetzt sadzać, kłaść, sadzić, stawiać, wystawiać; sich setzen siadać, zasiadać; einen Termin setzen ustalać termin, wyznaczać termin; ein Denkmal setzen stawiać pomnik, wystawiać pomnik; ins Werk setzen wprowadzać w czyn, uskuteczniać
8. ansetzen czasownik setzt an, setzte an, hat angesetzt przystawiać, przykładać, przytykać, przyszywać, wyznaczać, ustalać, planować, przygotowywać; einen Becher ansetzen podnosić puchar do ust; einen Termin ansetzen ustalać termin; Knospen ansetzen wypuszczać pąki; den Teig ansetzen rozrabiać ciasto; sich ansetzen osadzać się (kurz, rdza)
9. fixieren czasownik fixiert, fixierte, hat fixiert ustalać, uzgadniać, utrwalać, przeszywać wzrokiem; etwas schriftlich fixieren zapisywać coś; jemanden fixieren mierzyć kogoś wzrokiem
10. valutieren czasownik valutiert, valutierte, hat valutiert ustalać datę obciążenia/uznania konta
11. gewichten czasownik gewichtet, gewichtete, hat gewichtet określać ważność, ustalać punkty ciężkości, ustalać wartości średnie
12. festlegen czasownik legt fest, legte fest, hat festgelegt ustalać, określać, lokować pieniądze; sich auf etwas festlegen związywać się z czymś
13. festmachen czasownik macht fest, machte fest, hat festgemacht przymocowywać, ustalać; einen Termin festmachen ustalać termin

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu