•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. anerkennen czasownik erkennt an, erkannte an, hat anerkannt uznawać, przyznawać
2. legitimieren czasownik legitimiert, legitimierte, hat legitimiert uznawać, legalizować, legitymizować, uprawniać jemanden zu etwas kogoś do czegoś
3. befinden czasownik befindet, befand, hat befunden uznawać, uważać, poczytywać; sich befinden znajdować się, być, przebywać; wie befinden Sie sich? jak się pan/pani miewa?; der Ausgang befindet sich dort wyjście znajduje się tam; sich in Haft befinden znajdować się w areszcie; sich in der Entwicklung befinden znajdować się w fazie rozwoju
4. erachten czasownik erachtet, erachtete, hat erachtet uważać, uznawać, poczytywać; etwas für wichtig erachten uważać coś za ważne
5. würdigen czasownik würdigt, würdigte, hat gewürdigt uznawać godnym, doceniać, uczcić, uznawać za słuszne
6. erkennen czasownik erkennt, erkannte, hat erkannt poznawać, rozpoznawać, uznawać, prawn. orzekać; jemanden an der Stimme erkennen poznawać kogoś po głosie; den Täter erkennen rozpoznawać sprawcę; jemanden schuldig erkennen uznawać kogoś winnym
7. wichtig przymiotnik, przysłówek (wichtiger, wichtigste) ważny, doniosły, doniośle; eine wichtige Neuigkeit ważna nowina; wichtige Entscheidungen ważne decyzje; einen wichtigen Brief schreiben pisać ważny list; etwas für sehr wichtig halten uznawać coś za bardzo ważne; am wichtigsten/das Wichtigste ist, dass du bald wieder gesund wirst najważniejsze, żebyś szybko wrócił do zdrowia; ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen mam jeszcze coś ważnego do załatwienia
8. favorisieren czasownik favorisiert, favorisierte, hat favorisiert faworyzować, sport uznawać za faworyta
9. finden czasownik findet, fand, hat gefunden znajdować, natrafiać, natykać się, odszukiwać, zastawać, uważać, uznawać, sądzić; sich finden znajdować się, odnajdywać się, dostosowywać się, przystosowywać się, okazywać się; wie finden Sie das? co Pani/Pan na to?, co Pani/Pan o tym sądzi?
10. gültig przymiotnik ważny, w mocy, obowiązujący, obiegowy; gültig sein być ważnym, mieć moc obowiązującą; ein gültiger Fahrschein ważny bilet na przejazd; ein gültiges Visum ważna wiza; einen Vertrag als gültig anerkennen uznawać umowę za obowiązującą; der Fahrplan ist ab 1. Juni gültig rozkład jazdy obowiązuje od 1. czerwca
11. vergotten czasownik vergottet, vergottete, hat vergottet uznawać za bóstwo
12. billigen czasownik billigt, billigte, hat gebilligt zgadzać się, aprobować, uznawać za słuszne etwas coś
13. schuldig przymiotnik winny, winien, dłużny; jemanden für schuldig erklären uznawać kogoś za winnego
14. gutheißen czasownik heißt gut, hieß gut, hat gutgeheißen uznawać za dobre, aprobować, zatwierdzać, pochwalać; stillschweigend gutheißen milcząco aprobować
15. gutschreiben czasownik schreibt gut, schrieb gut, hat gutgeschrieben zapisywać na dobro, uznawać rachunek
16. erklären czasownik erklärt, erklärte, hat erklärt wyjaśniać, objaśniać, tłumaczyć, deklarować, oświadczać, uznawać
17. kaduzieren czasownik kaduziert, kaduzierte, hat kaduziert prawn. uznawać za przepadłe
18. zurückführen czasownik führt zurück, führte zurück, hat zurückgeführt odprowadzać, uznawać za przyczynę; jemanden nach Hause zurückführen odprowadzać kogoś do domu; auf etwas zurückzuführen sein dawać się czymś wyjaśnić; der Unfall ist auf einen technischen Fehler zurückzuführen za przyczynę wypadku uznano błąd techniczny

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.