Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 04-21 23:34

Haseł: 67725
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Zielbestimmung die (nur Singular) określenie celu, wyznaczenie celu
2. Zielsetzung die (PL die Zielsetzungen) określenie celu, wyznaczenie celu
3. zielstrebig przymiotnik, przysłówek konsekwentny w dążeniu do celu, konsekwentnie dążąc do celu
4. Zielstrebigkeit die (nur Singular) dążenie do celu, konsekwentne dążenie do celu
5. Zielvorstellung die (PL die Zielvorstellungen) zdefiniowanie celu, przedstawienie celu
6. Tarifverhandlungen PL negocjacje w celu zawarcia zbiorowego układu pracy, rokowania zbiorowe
7. Bandenbetrug der (PL die Bandenbetrüge) prawn. oszustwo dokonane przez grupę; gewerbsmäßiger Bandenbetrug oszustwo dokonane przez gang w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
8. Schutzbehauptung die (PL die Schutzbehauptungen) prawn. twierdzenie w celu obrony
9. gelangen czasownik gelangt, gelangte, ist gelangt docierać, dostawać się, przybywać ans Ziel do celu; zur Erkenntnis gelangen zrozumieć
10. Zweck der (PL die Zwecke) cel, przeznaczenie, zastosowanie; zu diesem Zweck w tym celu; es hat keinen Zweck to bez sensu; etwas seinem Zweck entsprechend verwenden stosować coś zgodnie z przeznaczeniem; welchem Zweck dient dieses Gerät? jakie zastosowanie ma to urządzenie?; der Zweck heiligt die Mittel cel uświęca środki
11. Zweckbestimmung die (PL die Zweckbestimmungen) określenie celu, przeznaczenie
12. steinig przymiotnik kamienisty; ein steiniger Weg zum Ziel przen. wyboista droga do celu
13. eben przymiotnik, przysłówek płaski, równy, właśnie, dopiero co; eben! no właśnie!; partykuła po prostu, właśnie, właściwie (w celu osłabienia wypowiedzi); es ist eben so tak po prostu już jest; das ist es ja eben! to jest właśnie to!; sie war nicht eben freundlich właściwie nie była przyjazna, była dość nieprzyjazna
14. zweckgerichtet przymiotnik ukierunkowany, zorientowany na osiągnięcie celu
15. Evaluation die (PL die Evaluationen) ewaluacja (badanie wartości działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego doskonalenia bądź lepszego zrozumienia)
16. Evaluierung die (PL die Evaluierungen) ewaluacja (badanie wartości działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego doskonalenia bądź lepszego zrozumienia)
17. zwecks przyimek +GEN celem, w celu
18. Betrug der (nur Singular/szwajc. die Betrüge) oszustwo, pot. machlojka; Betrug begehen dopuszczać się oszustwa; er ist wegen mehrfachen Betrugs angeklagt on jest oskarżony o wielokrotne oszustwo; gewerbsmäßiger Betrug oszustwo dokonane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
19. Blaue das (nur Singular) nieokreślona dal; jemandem das Blaue vom Himmel versprechen obiecywać komuś gruszki na wierzbie; ins Blaue w nieznane, bez celu
20. Laufweg der (PL die Laufwege) droga urzędowa, droga administracyjna, geo. droga fali sejsmicznej, sport odcinek przebyty przez piłkarza bez piłki w celu zajęcia lepszej pozycji do zagrania
21. Vernehmung die (PL die Vernehmungen) przesłuchanie; Vernehmung zur Person prawn. sprawdzenie tożsamości osoby przesłuchiwanej; Vernehmung zur Sache prawn. poinformowanie osoby przesłuchiwanej o celu przesłuchania
22. Beugehaft die (nur Singular) areszt w celu przymuszenia do zeznań
23. Menschenraub der (nur Singular) prawn. uprowadzenie człowieka, porwanie człowieka; erpresserischer Menschenraub uprowadzenie człowieka w celu wymuszenia
24. bezwecken czasownik bezweckt, bezweckte, hat bezweckt zmierzać, dążyć etwas mit etwas do czegoś przez coś, mieć na celu
25. erreichen czasownik erreicht, erreichte, hat erreicht osiągać, dosięgać, doganiać, dojeżdżać, dochodzić, dobiegać; den Bus erreichen złapać autobus, zdążyć na autobus; das Ziel erreichen docierać do celu; jemanden erreichen dorównywać komuś, docierać do kogoś; telefonisch/per Email erreichen docierać telefonicznie/mailowo, kontaktować się telefonicznie/mailowo
26. treffen czasownik trifft, traf, hat getroffen trafiać, spotykać, uderzać, urażać, utrafiać, uchwycać, zgadywać, dotykać, negatywnie oddziaływać; (ist getroffen) natrafiać, natykać się, napotykać; ins Ziel treffen trafiać do celu; der Blitz traf das Haus piorun uderzył w dom; vom Blitz getroffen rażony piorunem; eine Missernte hat die Bauern hart getroffen nieurodzaj ciężko dotknął rolników; Vorbereitungen treffen czynić przygotowania; es trifft sich gut dobrze się składa; er ist auf Ablehnung getroffen spotkał się z odmową
27. fehlschlagen czasownik schlägt fehl, schlug fehl, ist fehlgeschlagen chybiać celu, nie powieść się, spełzać na niczym; fehlgeschlagen przymiotnik chybiony, nieudany
28. Zielaufklärung die (PL die Zielaufklärungen) mil. rozpoznanie celu
29. herumfahren czasownik fährt herum, fuhr herum, ist/hat herumgefahren objeżdżać, jeździć bez celu / wozić
30. zielbewusst przymiotnik celowy, świadomy celu

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A