•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-14 02:08

  • Haseł: 66080


1. Leistungsbereitschaft die (nur Singular) gotowość do intensywnego wysiłku, pracy
2. Arbeitsvermittlung die (PL die Arbeitsvermittlungen) pośrednictwo pracy, biuro pośrednictwa pracy, agencja pośrednictwa pracy
3. Arbeitsbeschaffung die (nur Singular) tworzenie nowych miejsc pracy, subwencjonowanie nowych miejsc pracy
4. Betriebsklima das (nur Singular) atmosfera w zakładzie pracy, atmosfera pracy
5. Arbeitshygiene die (nur Singular) higiena pracy; Arbeitsschutz und Arbeitshygiene bezpieczeństwo i higiena pracy, BHP
6. Motorstörung die (PL die Motorstörungen) mot. zakłócenia pracy silnika, zaburzenia pracy silnika
7. Arbeitsplatz der (PL die Arbeitsplätze) miejsce pracy, stanowisko pracy
8. Arbeitsschritt der (PL die Arbeitsschritte) etap pracy, krok w pracy
9. Arbeitsstelle die (PL die Arbeitsstellen) stanowisko pracy, miejsce pracy, posada, stanowisko; offene Arbeitsstelle wakat, wolna posada
10. Arbeitsvolumen das (PL die Arbeitsvolumen) ilość pracy, nakład pracy
11. Arbeitssuchende der/die (PL die Arbeitssuchenden) poszukujący pracy / poszukująca pracy
12. Arbeitskamerad der (PL die Arbeitskameraden) towarzysz pracy, kolega z pracy
13. Arbeitszeit die (PL die Arbeitszeiten) czas pracy, godziny pracy
14. Arbeitszufriedenheit die (nur Singular) zadowolenie z pracy, satysfakcja z pracy
15. Gleitzeit die (PL die Gleitzeiten) ruchomy czas pracy, równoważny czas pracy
16. drücken czasownik drückt, drückte, hat gedrückt naciskać, pchać, ściskać, uścisnąć, dusić, wyciskać, gnieść, wytłaczać, przytulać; den Saft aus der Frucht drücken wyciskać sok z owocu; jemanden an sich (AKK) drücken przytulać kogoś do siebie; sich an die Wand drücken przywierać do ściany; sich vor der Arbeit drücken pot. wymigiwać się od pracy, wykręcać się od pracy
17. Flächentarifvertrag der (PL die Flächentarifverträge) sektorowy układ zbiorowy pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
18. Einstand der (PL die Einstände) wstąpienie do służby, objęcie stanowiska, rozpoczęcie pracy, debiut, przyjęcie powitalne w nowej pracy, łow. ostoja, matecznik; der (nur Singular) sport równowaga (w tenisie); es war ein gelungener/glänzender Einstand to był udany/błyskotliwy debiut
19. Arbeit die (nur Singular) praca, robota, zajęcie, zatrudnienie; körperliche/geistige Arbeit praca fizyczna/umysłowa; vergebliche Arbeit daremny trud; sich an die Arbeit machen zabierać się do pracy; Arbeit suchen szukać pracy; (PL die Arbeiten) praca, dzieło, wykonanie, wyrób
20. übertariflich przymiotnik wykraczający poza układ zbiorowy pracy, wyższy niż przewiduje układ zbiorowy pracy
21. tariflich przymiotnik taryfowy; tariflich vereinbart uzgodniony w zbiorowym układzie pracy
22. Tariflohn der (PL die Tariflöhne) płaca ustalona według zbiorowego układu pracy
23. entlassen czasownik entlässt, entließ, hat entlassen zwalniać (z pracy, obowiązku), wypisywać (ze szpitala), odprawiać; aus Gefängnis entlassen zwalniać z więzienia
24. Tarifpartner der (PL die Tarifpartner) strona w zbiorowym układzie pracy
25. Tarifverhandlungen PL negocjacje w celu zawarcia zbiorowego układu pracy, rokowania zbiorowe
26. Arbeitsablauf der (PL die Arbeitsabläufe) przebieg pracy
27. Tarifvertrag der (PL die Tarifverträge) układ zbiorowy pracy
28. Arbeitsagentur die (PL die Arbeitsagenturen) agencja pracy
29. tarifvertraglich przymiotnik dotyczący układu zbiorowego pracy
30. Arbeitsalltag der (PL die Arbeitsalltage) dzień powszedni w pracy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu