Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 10-17 16:01

Haseł: 66670
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Geheimhaltung die (nur Singular) utrzymanie tajemnicy, dochowanie tajemnicy
2. geheimhaltungsbedürftig przymiotnik wymagający utrzymania w tajemnicy, wymagający zachowania tajemnicy
3. Siegel das (PL die Siegel) pieczęć, pieczątka, stempel; ein Siegel auf etwas drücken odciskać na czymś pieczęć; unter dem Siegel der Verschwiegenheit z zachowaniem ścisłej tajemnicy, poufnie
4. aufbewahren czasownik bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt przechowywać, zachowywać; ein Geheimnis aufbewahren dochowywać tajemnicy; etwas für die Nachwelt aufbewahren zachowywać coś dla potomności
5. Geheimbehandlung die (PL die Geheimbehandlungen) tajne traktowanie, ochrona tajemnicy
6. Geheimhaltungserklärung die (PL die Geheimhaltungserklärungen) oświadczenie o zachowaniu tajemnicy
7. Geheimhaltungsklausel die (PL die Geheimhaltungsklauseln) klauzula o zachowaniu tajemnicy
8. Geheimhaltungspflicht die (PL die Geheimhaltungspflichten) obowiązek zachowania tajemnicy
9. Geheimstellung die (nur Singular) utrzymanie w tajemnicy
10. Schweigepflichtentbindung die (PL die Schweigepflichtentbindungen) zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy
11. Schweigepflichtentbindungserklärung die (PL die Schweigepflichtentbindungserklärungen) oświadczenie w sprawie zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy
12. Schweigepflichtsentbindung die (PL die Schweigepflichtsentbindungen) zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy
13. behalten czasownik behält, behielt, hat behalten zatrzymywać, zachowywać; Geheimnis behalten dochowywać tajemnicy; die Nerven behalten trzymać nerwy na wodzy
14. Hehl das/der (nur Singular) tajemnica, sekret; kein(en) Hehl aus etwas machen nie robić z czegoś tajemnicy
15. bewahren czasownik bewahrt, bewahrte, hat bewahrt ustrzec, uchronić, zachowywać, dochowywać; ein Geheimnis bewahren dochowywać tajemnicy; Gott bewahre! broń Boże!
16. Amtsverschwiegenheit die (nur Singular) zachowanie tajemnicy służbowej
17. behüten czasownik behütet, behütete, hat behütet strzec, chronić, pilnować; ein Geheimnis behüten strzec tajemnicy; Gott behüte! pot. broń Boże!
18. Schweigepflicht die (nur Singular) obowiązek zachowania tajemnicy; ärztliche Schweigepflicht tajemnica lekarska

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A