Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 08-01 23:50

Haseł: 68140
R E K L A M A


R E K L A M A

1. hierbei przysłówek przy tym, podczas tego, przy tej okazji, w związku z tym; hierbei handelt es sich um... chodzi przy tym o...
2. umso przysłówek tym; umso besser tym lepiej; je mehr, umso besser im więcej, tym lepiej
3. desto spójnik tym; je mehr, desto besser im więcej, tym lepiej
4. hiermit przysłówek tym, tym samym, w ten sposób, przez to, niniejszym
5. damit przysłówek, spójnik tym, przez to, z tym, by, żeby; die Eltern arbeiten schwer, damit es an nichts ihren Kindern fehlte rodzice pracują ciężko, żeby nic nie brakowało ich dzieciom
6. dadurch przysłówek przez to, tym
7. zusammenhangslos przymiotnik, przysłówek nie mający związku, bez związku
8. Gewerkschaftsvorsitzende der/die (PL die Gewerkschaftsvorsitzenden) przewodniczący związku zawodowego / przewodnicząca związku zawodowego
9. darüber przysłówek nad tym, na to, ponad to, o tym; darüber hinaus poza tym, ponadto; etwas darüber nieco więcej
10. Sinn der (PL die Sinne) zmysł, sens, znaczenie, myśl, przekonanie, zdanie; jemandem in den Sinn kommen przychodzić komuś do głowy; in diesem Sinne w tym sensie, w tym znaczeniu, w tym duchu; etwas im Sinn haben nosić się z zamiarem czegoś, zamierzać coś; einen Sinn ergeben mieć sens; die Sinne ansprechen przemawiać do zmysłów
11. daran przysłówek przy tym, na tym
12. darin przysłówek w tym, w nim, wewnątrz; es besteht darin, dass... to polega na tym, że...
13. außerdem przysłówek oprócz tego, poza tym, nadto, ponadto; ..., und außerdem ist es gesünder i poza tym to jest zdrowsze
14. Aspekt der (PL die Aspekte) aspekt; unter diesem Aspekt w tym aspekcie, pod tym względem
15. hierin przysłówek w tym, w środku, w tym względzie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A