wichtig przymiotnik, przysłówek (wichtiger, wichtigste) ważny, doniosły, doniośle; eine wichtige Neuigkeit ważna nowina; wichtige Entscheidungen ważne decyzje; einen wichtigen Brief schreiben pisać ważny list; etwas für sehr wichtig halten uznawać coś za bardzo ważne; am wichtigsten/das Wichtigste ist, dass du bald wieder gesund wirst najważniejsze, żebyś szybko wrócił do zdrowia; ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen mam jeszcze coś ważnego do załatwienia
gültig przymiotnik ważny, w mocy, obowiązujący, obiegowy; gültig sein być ważnym, mieć moc obowiązującą; ein gültiger Fahrschein ważny bilet na przejazd; ein gültiges Visum ważna wiza; einen Vertrag als gültig anerkennen uznawać umowę za obowiązującą; der Fahrplan ist ab 1. Juni gültig rozkład jazdy obowiązuje od 1. czerwca
schwerwiegend przymiotnik ważny, ważki, doniosły
belangreich przymiotnik ważny, wiele znaczący
befristet przymiotnik terminowy, w oznaczonym terminie, ważny
tragend przymiotnik doniosły, ważny
vollgültig przymiotnik pełnowartościowy, pełnoprawny, dostatecznie ważny, w pełni ważny
einflussreich przymiotnik wpływowy; einflussreicher Mann wpływowy człowiek, ważny człowiek
lebenswichtig przymiotnik bardzo ważny, żywotny
ernst przymiotnik, przysłówek poważny, na serio, poważnie; ernstes Gesicht poważna mina; etwas ernst nehmen brać coś poważnie; ernste Zeiten ciężkie czasy; ernst zu nehmend poważny, ważny, istotny
abgelaufen przymiotnik przeterminowany, wygasły, z przekroczonym terminem ważności; abgelaufene Milch przeterminowane mleko; die Konserve war längst abgelaufen konserwa jest od dawna przeterminowana; das Visum nt ist abgelaufen wiza straciła ważność; nicht abgelaufen ważny, nieprzeterminowany; ihre Uhr ist abgelaufen lit. jej czas minął
valid przymiotnik lit. obowiązujący, ważny
gelten czasownik gilt, galt, hat gegolten mieć ważność, mieć wartość, być wartym, obowiązywać, znaczyć, mieć znaczenie, mieć moc prawną; für jemanden gelten uchodzić za kogoś; die Fahrkarte gilt drei Tage bilet jest ważny trzy dni; jemandem/einer Sache gelten skupiać się na kimś/czymś, dotyczyć kogoś/czegoś, być wymierzonym przeciw komuś/czemuś, być skierowanym do kogoś/czegoś; der Beifall galt den Schauspielern aplauz był skierowany do aktorów; für jemanden/für etwas gelten dotyczyć kogoś/czegoś, odnosić się do kogoś/czegoś


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią


A inni użytkownicy szukali:
wazny, schufa, uznawac, Verfolgung, spoleczenstwo, Angehorigen, Tatverdachtige, uzyskac, stosownie, kisiel, szpital, masslos, na poziomie, na poziomie, schildern, abschüssig, zwiazany, Unausweichliche, pasowac, prawne, abrechnung, blitz, ausfalle, Kettensäge, kurator

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków